25.05.2019 | 01:38 strona główna | patronat | kontakt
V Liceum Ogólnokształcące
Współpraca z Komendą Miejską Policji Współpraca z Komendą Miejską Policji
w Gdyni
Kliknij tutaj aby uzyskać szczegółowe informacje.
Patronat Akademii Marynarki Wojennej Patronat Akademii Marynarki Wojennej
Wykłady, kursy, kontakt z wykładowcami.. To i wiele więcej zapewnia nam ścisła współpraca z AMW.
Udział Klasy 1 C w uroczystości z okazji Dnia Służby Celnej
27.09.2014 | 20:15

Dnia 16 września 2014r  uczniowie  klasy 1 C w odpowiedzi na zaproszenie

Dyrektora Izby Celnej w Gdyni, insp. Wiesława Struka, wraz z wychowawcą wzięli udział

w uroczystościach z okazji Dnia Służby Celnej. Wydarzenie to miało miejsce na placu przed budynkiem Izby Celnej w Gdyni przy ul. Północnej 9A.

W uroczystym apelu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, służb mundurowych, organów i instytucji współpracujących z Izbą Celną w Gdyni. Wszystkich przywitał Dyrektor Izby Celnej, który  tego dnia szczególnym zainteresowaniem obdarzył swoich funkcjonariuszy. Właściwymi słowami dziękował im za rzetelne wypełnianie obowiązków. Niektórym wręczono medale  i odznaczenia  za długoletnią służbę. Inni zostali uhonorowani awansami w stopniach. Uroczystości zakończyła defilada pododdziału oraz koncert w wykonaniu orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.
Z okazji Dnia Służby Celnej w siedzibie Izby Celnej można było zobaczyć wystawę dotyczącą historii cła w Polsce. Pomiędzy stoiskami, na których prezentowane były zadania Służby Celnej, znalazło się również stoisko Policji, na którym policjanci propagowali bezpieczeństwo na drodze. Ciekawa była również prelekcja kom. Dariusza Kowalczyka Naczelnika Wydziału Morskiego Zwalczania Przestępczości na temat zwalczania przestępczości na morzu.

Dzień 16 września z pewnością  wzbogacił uczniów w nowe doświadczenia i dostarczył ciekawych wrażeń.

Dzień Patrona w V LO
27.09.2014 | 20:11

Z patronem w tle

W 75. rocznicę śmierci dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz młodzież V Liceum Ogólnokształcącego im. Pułkownika Stanisława Dąbka w Gdyni uroczyście obchodziła Dzień Patrona szkoły i ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Choć program obchodów Dnia Patrona w V Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni jest co roku nieco inny (np. zrezygnowano z pieszego rajdu do Babich Dołów, miejsca śmierci płk. S. Dąbka), to stałym punktem jest troska o grób Pułkownika na Cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Redłowie oraz złożenie przez delegację uczniów V LO  kwiatów i zapalenie zniczy w obecności pocztu sztandarowego szkoły, w dniu śmierci Patrona,19 września. Kwiaty umieszcza się też na frontonie szkoły przy tablicy pamiątkowej o następującej treści: ,,Na oksywskiej ziemi walczył i oddał życie za Polskę 19.09.1939 r. dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża pułkownik Stanisław Dąbek. Nie mógł żyć, gdy Ojczyzna była w niewoli. Jego imię nadano V Liceum Ogólnokształcącemu 9 V 1973 r. dla upamiętnienia bohaterskich walk obrońców Wybrzeża 1939 r.” W Dniu Patrona rokrocznie odbywa się także uroczyste ślubowanie młodzieży klas pierwszych. Przygotowania do niego trwają od pierwszych dni w szkole na godzinach z wychowawcą. To na tych spotkaniach uczniowie  otrzymują lub zdobywają sami pierwsze informacje o dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża, zapoznają się z tekstem przyrzeczenia i ,,Kodeksem Honorowym Ucznia V LO”. Wstępne przygotowania do uroczystości mają sprawić, że osoba patrona staje się bliższa. W dniu uroczystości uczniowie ślubują na sztandar godnie reprezentować szkołę, dbać o  własny rozwój intelektualny i wspierać w tym kolegów, uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi. Z kolei ,,Kodeks Honorowy Ucznia V LO”  uświadamia ciągle aktualną wagę godności, honoru, odwagi, poświęcenia, odpowiedzialności. Patron bohater zobowiązuje; fenomen takiej osobowości zmusza do refleksji nad wartościami, którym warto poświęcić życie.

- Minęło 40 lat od nadania V Liceum Ogólnokształcącemu w Gdyni imienia pułkownika Stanisława Dąbka. W maju 1973 roku na uroczystość przyjechała żona naszego patrona -  Irena Dąbek. Podarowała portret męża, odsłoniła pamiątkową tablicę na frontonie szkoły, była świadkiem przekazania szkole sztandaru. W naszej kronice widnieje pełen wdzięczności wpis Ireny Dąbek: ,,Imię Męża wyryte na tablicy pamiątkowej przybliży przyszłym pokoleniom młodzieży historię tragicznego września 1939 r. i utrwali pamięć o bohaterskich Obrońcach Wybrzeża. […] Jestem szczęśliwa, że w liceum noszącym Jego imię będą się uczyć liczne pokolenia młodzieży – w moim odczuciu jest to przedłużenie pamięci o Nim.” – cytuje organizatorka Dnia Patrona w oksywskiej Piątce, Urszula Motyl-Śliwa. Dyrektor Alicja Adamczyk przypomina: – W archiwum VLO znajduje się ,,Akt przekazania pod opiekę” młodzieży V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Miejsc Pamięci Narodowej, takich jak: grób płk. Stanisława Dąbka na cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Redłowie, mogiły zbiorowe poległych w obronie polskiego Wybrzeża w 1939 r. polskich żołnierzy pochowanych na cmentarzu oksywskim. ,,Oddajemy wam pod opiekę miejsca uświęcone krwią bohaterów naszego narodu, wierząc, iż otoczycie je opieką i należną czcią, przechowując pamięć o tych, co tu dla Ojczyzny oddali swe życie. […] Z ich postępowania, czynów i oddania Ojczyźnie wszystkiego co najcenniejsze bierzcie szlachetny wzór: w nauce, pracy i życiu codziennym. Realizujcie te ideały, za które Oni oddali swoje życie” – czytamy w dokumencie. Młodzież oksywskiej Piątki uczy się dojrzałego patriotyzmu, ma bogaty szkolny ceremoniał towarzyszący uroczystościom, takim jak: ślubowanie uczniów I klas w Dzień Patrona, święta rocznicowe: Konstytucji 3 Maja, Dzień Niepodległości. A początek roku szkolnego jest jednocześnie wspomnieniem tragedii wojennej i złożeniem czci bohaterom tamtych wydarzeń.

-W świecie relatywizmu poglądów i deprecjonowania wartości ważne jest dziś szukanie pozytywnych wzorów o charakterze lokalnym. W życiu szkoły takim wzorem jest sylwetka patrona. Najlepiej jeśli jest on, jak nasz  pułkownik Dąbek, związany z miejscem, wpisany w kulturę czy tradycję danego środowiska. Praca wychowawcza jest wówczas autentyczna. Pojęcia nauka honor, praca, patriotyzm, uczciwość nie są abstrakcyjne, bo spersonalizowany system wartości może być pokazany w konkretnych czynach i wydarzeniach. Młodzież podpisuje ,,Kodeks Honorowy Ucznia VLO” z pełną świadomością, że  postawę patrona trzeba przełożyć na mniej heroiczny patriotyzm dnia codziennego, na uczciwe podejmowanie szkolnych zadań. Jaki patron, tacy uczniowie – ta myśl aż prosi się o urzeczywistnienie podkreśla wicedyrektor Irena Sińczak.

- Postacią płk. Dąbka interesuję się od dawna. Napisałem i wykonałem piosenkę poświęconą temu bohaterskiemu dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża na 120 rocznicę jego urodzin. Wraz z kolegami opiekuję się grobem patrona na Cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Redłowie i miejscem w Babich Dołach, gdzie zginął, a gdzie obecnie znajduje się pamiątkowa tablica. Przygotowałem archiwalne zdjęcia z  uroczystości nadania szkole imienia do szkolnej gabloty upamiętniającej to historyczne wydarzenie. Utrzymuję stały kontakt z kombatantem II wojny światowej, Aleksandrem Pawelcem, wspieram uczniów młodszych klas w ich patriotycznych wyborach i postawach. Ja sam patriotyzm wyniosłem z domu, w VLO mam okazję go rozwijać – mówi Kamil Sowiński (III klasa).

- Jako organizatorzy Dnia Patrona co roku proponujemy pierwszoklasistom obejrzenie dokumentalnego filmu o bohaterskiej obronie   Gdyni i Kępy Oksywskiej, pt. ,,Pułkownik Dąbek. Obrona Gdyni 1939” w reżyserii Bartosza Paducha, z Bogdanem Smagackim w głównej roli. Zaprzyjaźniony z naszą szkołą p. Aleksander Pawelec również w nim występuje. Podczas projekcji zawsze panuje pełna skupienia i powagi atmosfera. W przeddzień uroczystości w szkole odwiedzamy z pocztem sztandarowym i delegacjami z wszystkich klas grób patrona. To bardzo uroczysty moment, w tym roku  zakończony refleksją trzecioklasisty, Kamila Sowińskiego, skierowaną do koleżanek i kolegów na temat znaczenia takich miejsc i takich chwil w życiu młodych ludzi –  dodaje współorganizatorka obchodów Aneta Batko.

- Młodzież oksywskiej Piątki przechowuje również pamięć o najmłodszym obrońcy Kępy Oksywskiej, gdyńskim harcerzu – Alfredzie Dyduchu (31.10.1925 – 19.09.1939), który zginął podczas kampanii wrześniowej. Poważnie ranny do ostatniej chwili  życia mocno trzymał swój karabin. Był uczniem szkoły w budynku obecnego VLO. Poświęcony mu pomnik znajduje się na Obłużu – przypomina przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Krzysztof Woss (kl.IIIa).

Opiekunka Samorządu Uczniowskiego, współorganizatorka obchodów Dnia Patrona – Katarzyna Malec – dodaje:

- Do wrześniowych patriotycznych obchodów należy jeszcze żywa lekcja historii -  tradycyjne spotkanie uczniów z weteranem II wojny światowej Aleksandrem Pawelcem, który kolejnej grupie pierwszoklasistów opowie o obronie Wybrzeża  i o niezapomnianym spotkaniu z płk. Dąbkiem w tragiczne wrześniowe dni 1939 roku.

Więź z narodem i ojczyzną, choć ma charakter wrodzony i spontaniczny (co widać np. podczas pielgrzymek Jana Pawła II, czy sportowych sukcesów Polaków), to jednak za mało, by mówić o świadomym i dojrzałym patriotyzmie. Potrzeba jeszcze refleksji i wychowania, bo nawet jeśli młodzi wyjeżdżają z Polski, niezwykle ważne jest, co mają w sercu. Gdy są patriotami – będą najlepszymi ambasadorami naszego kraju.

Wiesława Krajewska, VLO w Gdyni

Zapraszamy do galerii zdjęć Adrianny Kosmann, które ukazują najważniejsze chwile uroczystych obchodów Dnia Patrona w VLO.

Konkurs karykatur w naszej szkole!
18.09.2014 | 16:52

Dzień Edukacji Narodowej zbliża się wielkimi krokami; by uczcić to święto zapraszamy wszystkich uczniów Naszego Liceum do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dotyczącym karykatur Nauczycieli i Uczniów z Piątego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Czekamy na prace, które w ciekawy sposób z przymrużeniem oka przedstawią osoby związane z Naszą Szkołą.

Wszystkie przyjęte prace stworzą specjalną galerię, która zostanie odsłonięta dokładnie 13 października 2014 roku – wtedy również ogłosimy listę zwycięzców w dwóch kategoriach:
Karykatura Nauczyciela z V LO w Gdyni;
Karykatura Ucznia z V LO w Gdyni.

Jedyne co trzeba zrobić, to wziąć w swoje ręce artystyczne narzędzia, mieć genialny pomysł i przygotować pracę konkursową; należy ją złożyć do biblioteki do 3 października 2014 roku. Technika jej wykonania jest dowolna; jedynym wymaganiem jest format – musi być A4, a wszelkie prace, nawet te stworzone techniką cyfrową, muszą być przygotowane na papierze.

Oczywiście nie można zapomnieć o podpisie autora oraz klasy, inaczej praca nie będzie brana pod uwagę; można używać swoich pseudonimów artystycznych.

W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy do znalezienia plakatu konkursowego z wszelkimi informacjami, albo do odwiedzenia Biblioteki Szkolnej. Pani Aneta Batko z chęcią udzieli wszelkich wskazówek.

Serdecznie zapraszamy! Dla autorów najbardziej fascynujących karykatur czekają nagrody i wpis na wieczną pamiątkę w Kronice V LO!

Kronikarz V LO

Plakat_Konkursowy_Karykatura

Wizyta klas policyjnych w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni
13.09.2014 | 20:16

Dnia 4 września 2014r. uczniowie rozpoczynający naukę w klasach o profilu policyjnym wraz z wychowawcami złożyli wizytę w gdyńskiej Komendzie.

Przewodnikiem po całkiem nieznanym dla nich terenie była pani aspirant Barbara Gawłowicz – Witkiewicz i Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Adam Gruźlewski.

Pierwsze zajęcia ruszyły. Najpierw funkcjonariusze wprowadzili trochę teorii, później pracy w terenie.  Wszystko zaczęło się od zwiedzania samej Komendy i jej wydziałów oraz głównych zadań, do których zostały powołane. Następnie było poznawanie sprzętu służbowego.

Wielką atrakcją okazały się psy, które na co dzień pracują z policjantami a są wykorzystywane do zadań specjalnych.

Pierwsza lekcja ze stróżami prawa zakończyła się w gabinecie Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni, insp. Roberta Leksyckiego.

Wizyta w Komendzie była pierwszym spotkaniem z wielu planowanych w ramach porozumienia. Wszystkim bardzo się podobało.

Komendant Miejski Policji życzył uczniom owocnej nauki i dużo satysfakcji z wyboru klasy o policyjnym profilu.

Wychowawca klasy policyjnej

Edyta Szulborska

Kiermasz podręczników
01.09.2014 | 17:51

Informujemy, że w dniach od 2 do 5 września, na długiej przerwie w holu przy szatni, odbędzie się kiermasz używanych podręczników. Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcą odsprzedać bądź nabyć podręczniki!

Wyprawka szkolna 2014
01.09.2014 | 17:04

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni, termin składania wniosków w sprawie przyznania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, wyznaczono na dzień 15 września 2014 roku. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce psycholog/pedagog.


Wewnątrzszkolny system oceniania
Komunikat
Komunikat Dyrektora Szkoły
XXVII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
 • P
 • W
 • Ś
 • CZ
 • P
 • S
 • N
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • zobacz pełny harmonogram roku szkolnego
  Nasza szkoła
  XXVII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
  Gdyńska giełda szkół
  UCZYMY RATOWAĆ !!!
  Gala podsumowująca Projekt "Gdynia, moje miasto - okno na świat"
  Wybory do SU w VLO
  „Młoda Krew Ratuje Życie”
  Konkurs "Wycieczka po Gdyni bez barier"
  Konkurs: Mowa na cześć Gdyni z okazji jej 93
  Zajęcia w szpitalu grudzień 2018
  Warsztaty i wykłady UG 2018
  I etap konkursu "Potyczki ekonomiczne 2019"
  Półfinały ogólnopolskiego konkursu Młody Lean Lider
  Warsztaty filmowe
  Urodziny Gdyni – „Gry miejskie”
  Konkurs Recytacji i Poezji Śpiewanej o Gdyni i morzu
  Msza pogrzebowa kpta Aleksandra Pawelca
  Wycieczka biblioteczna: "Stacja Kultura" w Rumi
  Szkolny Konkurs Języka Polskiego
  Warsztaty kreatywnego pisania
  II Pomorska #KOMORKOMANIA
  Kiermasz na rzecz Gdyńskich Hospicjów
  Wojewódzki Konkurs Małych Form Bajkowych w języku rosyjskim
  Kampania "BIAŁA WSTĄŻKA"
  60-lecie Honorowego Krwiodawstwa PCK
  Gdynia, moje miasto - okno na świat: Konkurs "Gra Miejska"
  Warsztaty – „WIELKA EMIGRACJA”
  Zajęcia z asertywności ze Szkołą TURBO Jazda Tadeusz
  Wieczór w Teatrze Muzycznym
  Rozwijamy kompetencje w ramach warsztatów międzykulturowych
  Nocne Manewry Ratownicze 2018
  100-lecie odzyskania niepodległości
  Szkolny konkurs recytatorski „Morze w rosyjskiej poezji"
  Warsztaty w Przedszkolu nr 35 "Pod żaglami"
  #KOMÓRKOMANIA - 21 potencjalnych dawców ❤
  Przedszkolaki w pracowni komputerowej
  Na styku kultur - warsztaty międzykulturowe
  Wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej
  Pierwsze zajęcia na Symulatorze Broni Strzeleckiej „Śnieżnik”
  Rajd szlakiem płk. Dąbka
  Przy grobie Patrona
  Apel z okazji Dnia Patrona Szkoły
  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
  © wszelkie prawa zastrzeżone
  zgodnie z ustawą o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych
  V Liceum Ogólnokształcące
  im. płk Stanisława Dąbka
  ul. Dickmana 14
  81-109 Gdynia
  tel/fax: 58 625 44 68
  Dyrektor Szkoły: vlogdynia@wp.pl
  Sekretariat: vlogdynia@o2.pl
  Godziny pracy sekretariatu:
  pn - pt 8.00 - 15.00
  Krzysztof Cwalina
  kkcwalina@gmail.com
  projektowanie stron WWW