25.05.2019 | 00:49 strona główna | patronat | kontakt
V Liceum Ogólnokształcące
Współpraca z Komendą Miejską Policji Współpraca z Komendą Miejską Policji
w Gdyni
Kliknij tutaj aby uzyskać szczegółowe informacje.
Patronat Akademii Marynarki Wojennej Patronat Akademii Marynarki Wojennej
Wykłady, kursy, kontakt z wykładowcami.. To i wiele więcej zapewnia nam ścisła współpraca z AMW.
Gdańskie RatMedia 2012
30.04.2012 | 17:38

26 kwietnia 2012 roku w VIII LO w Gdańsku uczniowie klasy I b o profilu ratowniczym brali udział w Międzyszkolnych Zawodach Ratownictwa Przedmedycznego „RatMedia2012”.

Zawodnicy zmagali się z wiedzą teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy oraz udzielali jej praktycznie podczas 11 pozoracji.

Szkołę reprezentowali:

- Lidia Topolska
- Mateusz Duszyński
- Kajetan Jeziuk
- Nikodem Sobieski

Szkoła zajęła IV miejsce spośród 11 szkół ponadgimnazjalnych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej
29.04.2012 | 10:33

TO – NIE PRZEPADNIE – W BEZWSPOMNIENIU
(,,To nie przepada” Krzysztof Gąsiorowski)

26 kwietnia 2012 r. w Miesiącu Pamięci Narodowej  w V Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni-Oksywiu pod hasłem ,,To – nie przepadnie – w bezwspomnieniu” odbyło się spotkanie grona pedagogicznego i młodzieży  z Weteranem Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny – Aleksandrem Pawelcem.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aleksander Pawelec – kombatant II wojny światowej został zaproszony przez Dyrekcję, Radę Rodziców, grono pedagogiczne i młodzież  Oksywskiej Piątki w związku z niedawno obchodzoną 120 rocznicą urodzin Patrona szkoły oraz Miesiącem Pamięci Narodowej. Na wstępie Dyrektor V LO – Alicja Adamczyk pokazała Gościowi i jego małżonce szkolny gabinet historyczny z popiersiem pułkownika Dąbka i ekspozycją dotyczącą jego życia. Prawie trzygodzinne spotkanie wypełnione było przede wszystkim przejmującymi wspomnieniami wojennymi Gościa i osobistymi refleksjami tego sędziwego, bo dziś 96-letniego, żołnierza I Morskiego Pułku Strzelców, obrońcy Kępy Oksywskiej w Kampanii Wrześniowej 1939 roku. Ze szczególnym zainteresowaniem przyjęto opis spotkania A. Pawelca (wtedy w plutonie Zwiadu Rowerowego pod dowództwem  plutonowego Konstantego Minuczyca) z Patronem V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni – Pułkownikiem Stanisławem Dąbkiem. Gość tak przedstawił tę sytuację:

6 września zostałem wezwany do dowódcy pułku podpułkownika Kazimierza Pruszkowskiego, który polecił mi dotarcie do płk. Dąbka dowodzącego bitwą na przedpolu Koleczkowa z bardzo ważnym, jak się wyraził, meldunkiem. Wyruszyłem na rowerze przez Nowy Dwór Wejherowski do Koleczkowa, skąd skręciłem w prawo pomiędzy Kamieniem a Kielnem. Dolina kończyła się zalesionym wzniesieniem, za którym (…)toczyła się zacięta bitwa. Właśnie tam napotkałem prowizorycznie zorganizowany punkt dowodzenia i oficera w stopniu kapitana, któremu przekazałem meldunek. Kapitan polecił mi zaczekać na odpowiedź.(…) Po kilku minutach nadszedł kapitan razem z pułkownikiem Dąbkiem, który  podszedł do mnie stojącego na baczność, bacznie mi się przyglądając, a wręczając odpowiedź wyrzekł stanowczym głosem: ,,Proszę to jak najszybciej przekazać swemu dowódcy”.   Mimo iż płk Dąbek nie był wysokiego wzrostu, to wydawało mi się, że stoję wyprostowany jak struna przed olbrzymem z wyraźnym marsem na czole i wprost zniewalającym spojrzeniem.

Niemałe wrażenie zrobiło też wspomnienie uroczystości z 1 września 1954 roku (,,schyłkowego okresu stalinowskiego” A.P.), kiedy to w 15 rocznicę wybuchu II wojny światowej w hali sportowej Stoczni Gdańskiej na uroczystej akademii odbyło się wręczenie odznaczeń wojennych dowódcom Lądowej Obrony Wybrzeża, a pułkownik Dąbek otrzymał pośmiertnie order Krzyża Grunwaldu II klasy, natomiast  ppłk K. Pruszkowski i ppłk I. Szpunar – order Krzyża Grunwaldu III klasy.

Meldując się mojemu dowódcy jako jego były żołnierz, pogratulowałem mu (…)wysokiego odznaczenia. Przyjął mnie z wielkim rozrzewnieniem, nie ukrywając radości z tak nieoczekiwanego spotkania(…) – wspominał.

Uczestnicy spotkania – młodzież i nauczyciele skierowali do Gościa liczne pytania. Dotyczyły one np. uzbrojenia żołnierza z 1939 r., przepływu informacji we wrześniu 1939 r. na temat śmierci Pułkownika Dąbka, związku A. Pawelca z Marynarką Wojenną. Próbując przybliżyć młodzieży emocje, jakie towarzyszyły 24-letniemu w 1939 r. żołnierzowi, Gość odpowiedział pytającemu o nie uczniowi:

- Czy się bałem?  Tkwiłem w tym, w tym się było, trwało, w stałej obawie, w ciągłym strachu przed tym, co może nadejść. Jeszcze żyłem…

Osobiste przeżycia z tamtych wojennych lat są bezcenne, nie zastąpią ich żadne dokumenty archiwalne. Uczestnicząca w spotkaniu młodzież była tego w pełni świadoma i dała temu wyraz w słowach podziękowania, jakie kierowała do A. Pawelca podczas pożegnania z Gościem.
Klaudia Szarnecka i Michał Pawelski z klasy Id humanistyczno-dziennikarskiej mówili o wzruszeniu i wdzięczności za niezapomniane chwile, jakie przeżyli podczas tego spotkania, za lekcję historii, której nigdy nie zapomną. Wręczający kwiaty –  Laura Krasowska z kl. IIc i  Tomasz Szachta z IIa – dziękując za spotkanie, zaprosili Aleksandra Pawelca na  przyszłoroczne  obchody Dnia  Patrona w oksywskiej Piątce, które tradycyjnie odbywają się  19 września w dniu śmierci Pułkownika.

Czuję się, jakbym brał udział w wielkiej nigdy nie kończącej się historycznej sztafecie pokoleń, wierząc, że pamięć o tych, co ongiś z orężem wyruszyli do boju w obronie Ojczyzny i złożyli na Jej ołtarzu swe życie,  nigdy nie zaginie – zwierzył się sędziwy kombatant.

Aleksander Pawelec przekazał  w darze bibliotece szkolnej V LO swoją książkę ,,Wspomnienia z lat młodości i II wojny światowej” oraz płytę z filmem ,,Pułkownik Dąbek. Obrona Gdyni 1939”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aleksander Pawelec urodził się na Ziemi Wieluńskiej 13 grudnia 1915 roku. Dzieciństwo przeżył w Lututowie, który jest jego Małą Ojczyzną. Tu uczył się w szkole powszechnej, tu spędził 4 lata okupacji hitlerowskiej po ucieczce z niewoli. Do Gdyni przyjechał wraz z rodziną w 1931 roku i zamieszkał w Małym Kacku. Po śmierci ojca zmuszony był do podejmowania różnych dorywczych prac zarobkowych. Stabilizację finansową dało mu dopiero zatrudnienie w gdyńskich kinach. W lutym 1939 roku został powołany do czynnej służby wojskowej w Wejherowie, odbył ćwiczenia na Wołyniu. Po napaści III Rzeszy na Polskę walczył m.in. w okolicach Redy i Rumi, bronił też Kępy Oksywskiej. 19 września dostał się do niewoli niemieckiej. Jako jeniec przetrzymywany był pod Starogardem Szczecińskim, pod Strzelcami Krajeńskimi, w Gross-Born Stalag IIE (Borne-Sulinowo). Po roku spędzonym w niewoli zdecydował się uciec wraz z trójką współtowarzyszy i 19 września 1940 roku wybrał wolność, którą spędził wraz z wysiedloną z Gdyni rodziną w Lututowie. Pod pseudonimem ,,Karol” i ,,Olek” działał w podziemiu w wywiadzie i nasłuchu radiowym, a  od lata 1943 roku w charakterze dowódcy placówki AK gminy Lututów. W kwietniu 1945 roku Aleksander Pawelec wrócił na Wybrzeże. Jesienią ściągnął rodzinę. Ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Mimo podeszłego wieku dużo czasu i sił poświęca dokumentowaniu i popularyzowaniu wojennych przeżyć. Napisał książkę pt. ,,Wspomnienia z lat młodości i II wojny światowej (1934-1945)”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania w GALERII.

Maturzyści rocznik 2012
28.04.2012 | 19:41

Maturzyści V LO w Gdyni – rocznik 2012- i ich niestrudzeni belfrowie.
Prezentacja zdjęć i filmów z trzech lat nauki.

Wykonanie: Aneta Batko.

Wizyta klasy policyjnej w Sądzie Rejonowym w Gdyni
28.04.2012 | 10:28

Dnia 19 kwietnia kolejny raz uczestniczyliśmy  w rozprawie sądowej wraz z wychowawcą,

mgr Edytą Szulborską. Tym razem zaprosiła nas Przewodnicząca IX Wydziału Karnego,

Sędzia Sądu Rejonowego Jolanta Jeżewska.

Przedmiotem działania SSR IX Wydziału są sprawy z zakresu prawa karnego.  Dlatego czekały nas  spotkania z ludźmi mającymi problemy w tej dziedzinie.

Początek naszego spotkania był bardzo kameralny. Pierwsza rozprawa nie odbyła się ze względu na nieobecność   oskarżonego. W związku z tym mięliśmy szansę wczuć się w różne role łącznie z możliwością zajęcia miejsca sędziego.  Po upamiętnieniu naszego pobytu na Sali rozpraw, przygotowaliśmy się do kolejnej sprawy. Sędzia  dokładnie opisała nam zdarzenie, po czym  rozpoczęło się przesłuchanie w kolejności: oskarżony, policjant interweniujący,   rodzic czternastoletniego poszkodowanego i na końcu sam poszkodowany.

Sprawa budziła ciekawość i zainteresowanie  chociażby tym, że miejsce zdarzenia wielu z nas bardzo dobrze zna. A to dało powody do zastanowienia i zadumy. Tak niewiele wiemy o naszych dzielnicach, o tym co dzieje się  wokół nas. Dopiero takie spotkania pozwalają otworzyć szeroko oczy na świat.

Do następnej wizyty!  Naprawdę warto.

Klasa 1 C

Wizyta klasy policyjnej w Sądzie Rejonowym w Gdyni

Nasi uczniowie brali udział w ekologicznej akcji Dziennika Bałtyckiego
26.04.2012 | 18:45

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej!

MAGDA UŁANOWICZ wśród 8 WSPANIAŁYCH Gdyni!
22.04.2012 | 18:41

14. kwietnia 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni odbył się Finał XI gdyńskiej edycji konkursu „8 Wspaniałych”.

„Konkurs jest kierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Praca w wolontariacie to zadanie niezwykle trudne do zmierzenia, gdyż nie sprawdzi tego żaden egzamin. Działalność charytatywna wśród młodzieży w znaczący sposób kształtuje charaktery i niesie nadzieję tworzenia lepszego świata pełnego akceptacji i wzajemnego szacunku”.

Wolontariat, szczególnie hospicyjny, jest bliski młodzieży naszej Szkoły. Nie brakuje u nas wspaniałych serc i zapału. Nie brakuje osób, którzy nie marnują swego czasu, ale poświęcają go pomagając innym. Dlatego też w tym roku do Konkursu 8 Wspaniałych zgłosiliśmy 3 osoby z naszej Szkoły: Zofię Kunicką (kl. 3 D), Magdalenę Ułanowicz (kl. 3 D) i Norberta Zioło (kl. 2 A).

Cała trójka znalazła się wśród  nominowanych do grona 8 wspaniałych i otrzymała osobiste podziękowania od Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.

Niemniej to właśnie MAGDALENA UŁANOWICZ znalazła się w gronie 8 Wspaniałych Miasta Gdyni i odebrała w tym dniu nagrodę.

„Swoją przygodę z wolontariatem rozpoczęła już w szkole podstawowej. To doświadczenie stało się wyznacznikiem sensu życia, czego dowodem są liczne działania na rzecz wolontariatu. W ramach projektu “Gdynia aktywna” prowadziła warsztaty artystyczne,  przygotowujące do pracy z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach organizowanych w świetlicy socjoterapeutycznej. Pasjonuje się ekologią i zaraża swoimi zainteresowaniami innych młodych ludzi. Jako wolontariuszka pomaga w opiece nad chorymi w Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni”.

Zarówno o Magdzie, jak i Zosi czy Norbercie można by wiele napisać. Z pewnością nie brakuje im chęci pomocy innym, energii, i bezinteresowności w swych działaniach, a są to cechy godne naśladowania. Warto więc iść ich przykładem.

Cytaty pochodzą ze strony internetowej:  http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_76035.html

Patrz również zdjęcia: galeria

Turniej Szkolnej Ligi Strzeleckiej
20.04.2012 | 23:11

16 kwietnia w Sali konferencyjnej GOSiR w Gdyni odbyło się podsumowanie wyników oraz wręczenie nagród uczestnikom  Szkolnej Ligii Strzeleckiej zorganizowanej przez Ligę Obrony Kraju. Turniej zorganizowano dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkołę reprezentowali uczniowie klasy pierwszej o profilu policyjnym:

- Marta  Górecka,
- Joanna  Wódkowska,
- Daniel  Drewek,
- Natan  Dubanowski.

Uczniowie ci brali w turnieju aktywny udział i do samego końca dzielnie strzelali do celu. Ostatecznie reprezentanci V LO wywalczyli dla szkoły XII miejsce wśród 21 szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast Joanna Wódkowska zajęła VIII miejsce w punktacji  indywidualnej wśród dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie Ci dodatkowo doskonalą swoje umiejętności strzeleckie na treningach w WKS „Flota” przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni prowadzonych pod nadzorem instruktorów strzelectwa oraz  nauczyciela przysposobienia obronnego prof. Katarzyny Malec.

Poezja Jacka Kaczmarskiego
15.04.2012 | 19:14

13 kwietnia 2012 r. w I liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku odbył się Konkurs poświęcony poezji Jacka Kaczmarskiego w ósmą rocznicę jego śmierci.
Cele konkursu:
- Przybliżenie dorobku i osoby wybitnego poety, pisarza, pieśniarza,
- Popularyzacja kultury żywego słowa,
- Inspirowanie twórczości artystycznej młodzieży.
W konkursie mogła brać udział młodzież szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego. Naszą Szkołę reprezentowała Aleksandra Jankowska z klasy I d, która zaprezentowała utwór “Między nami” w kategorii poezja śpiewana (pani Aneta Batko akompaniowała Oli na gitarze).

Jury w składzie: Anna Czekanowicz (poetka), Ewa Jendrzejewska (aktorka), Joanna Kreft-Baka (aktorka), Bożena Olechnowicz (dziennikarka z TVP), Janina Daniszewska-Węgrzak (polonistka), Antoni Pawlak (poeta) przyznało nagrody i wyróżnienia w kategorii recytacja i śpiew.

Nasza reprezentantka otrzymała WYRÓŻNIENIE i osobistą pochwałę od niektórych członków jury.

Patrz zdjęcia: galeria

Genetyka a ochrona przyrody
15.04.2012 | 10:27

13 kwietnia (w piątek!) odwiedziła nas dr Julita Minasiewicz z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii UG. Pani Doktor w niezwykle przystępny sposób opowiedziała „Jak genetyka pomaga ratować zagrożone gatunki?” Wykładu wysłuchali uczniowie klas: 2a i 3b, pod czujnym okiem Anity Cwaliny.  Uczniowie dowiedzieli się o genetycznych metodach stosowanych w – jakże ważnej obecnie dziedzinie naszego życia – ochronie przyrody. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem – pytaniom ze strony słuchaczy nie było końca.

W rozgłośni Radia Gdańsk
15.04.2012 | 10:26

11 kwietnia 2012 r. uczniowie klasy Id humanistyczno-dziennikarskiej pod opieką prof. Adriany Zander i prof. Aleksandry Łapy odbyli wycieczkę do rozgłośni Radia Gdańsk. Poznali pracę dziennikarza radiowego ,,od kuchni”.
Zwiedzanie rozgłośni rozpoczęto od studia nagrań, tzw. koncertowego, które jest jednym z najnowocześniejszych studiów w Europie i przeznaczone jest do nagrań muzycznych, koncertów live z publicznością, do realizacji telewizyjnych, jak i innych skomplikowanych form. Uczniowie mieli okazję spróbować własnych sił przy obróbce dźwiękowej, korzystając z konsolety radiowej.
Kolejnymi miejscami oglądanymi przez zwiedzających był dział reklamowy, newsroom i taśmoteka, czyli archiwum taśm radiowych. Jednak największe wrażenie zrobiło na wszystkich podglądanie audycji nagrywanej na żywo. Były to wiadomości W samo południe.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wycieczki do Radia Gdańsk.


Wewnątrzszkolny system oceniania
Komunikat
Komunikat Dyrektora Szkoły
XXVII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
 • P
 • W
 • Ś
 • CZ
 • P
 • S
 • N
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • zobacz pełny harmonogram roku szkolnego
  Nasza szkoła
  XXVII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
  Gdyńska giełda szkół
  UCZYMY RATOWAĆ !!!
  Gala podsumowująca Projekt "Gdynia, moje miasto - okno na świat"
  Wybory do SU w VLO
  „Młoda Krew Ratuje Życie”
  Konkurs "Wycieczka po Gdyni bez barier"
  Konkurs: Mowa na cześć Gdyni z okazji jej 93
  Zajęcia w szpitalu grudzień 2018
  Warsztaty i wykłady UG 2018
  I etap konkursu "Potyczki ekonomiczne 2019"
  Półfinały ogólnopolskiego konkursu Młody Lean Lider
  Warsztaty filmowe
  Urodziny Gdyni – „Gry miejskie”
  Konkurs Recytacji i Poezji Śpiewanej o Gdyni i morzu
  Msza pogrzebowa kpta Aleksandra Pawelca
  Wycieczka biblioteczna: "Stacja Kultura" w Rumi
  Szkolny Konkurs Języka Polskiego
  Warsztaty kreatywnego pisania
  II Pomorska #KOMORKOMANIA
  Kiermasz na rzecz Gdyńskich Hospicjów
  Wojewódzki Konkurs Małych Form Bajkowych w języku rosyjskim
  Kampania "BIAŁA WSTĄŻKA"
  60-lecie Honorowego Krwiodawstwa PCK
  Gdynia, moje miasto - okno na świat: Konkurs "Gra Miejska"
  Warsztaty – „WIELKA EMIGRACJA”
  Zajęcia z asertywności ze Szkołą TURBO Jazda Tadeusz
  Wieczór w Teatrze Muzycznym
  Rozwijamy kompetencje w ramach warsztatów międzykulturowych
  Nocne Manewry Ratownicze 2018
  100-lecie odzyskania niepodległości
  Szkolny konkurs recytatorski „Morze w rosyjskiej poezji"
  Warsztaty w Przedszkolu nr 35 "Pod żaglami"
  #KOMÓRKOMANIA - 21 potencjalnych dawców ❤
  Przedszkolaki w pracowni komputerowej
  Na styku kultur - warsztaty międzykulturowe
  Wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej
  Pierwsze zajęcia na Symulatorze Broni Strzeleckiej „Śnieżnik”
  Rajd szlakiem płk. Dąbka
  Przy grobie Patrona
  Apel z okazji Dnia Patrona Szkoły
  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
  © wszelkie prawa zastrzeżone
  zgodnie z ustawą o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych
  V Liceum Ogólnokształcące
  im. płk Stanisława Dąbka
  ul. Dickmana 14
  81-109 Gdynia
  tel/fax: 58 625 44 68
  Dyrektor Szkoły: vlogdynia@wp.pl
  Sekretariat: vlogdynia@o2.pl
  Godziny pracy sekretariatu:
  pn - pt 8.00 - 15.00
  Krzysztof Cwalina
  kkcwalina@gmail.com
  projektowanie stron WWW