25.05.2019 | 01:25 strona główna | patronat | kontakt
V Liceum Ogólnokształcące
Współpraca z Komendą Miejską Policji Współpraca z Komendą Miejską Policji
w Gdyni
Kliknij tutaj aby uzyskać szczegółowe informacje.
Patronat Akademii Marynarki Wojennej Patronat Akademii Marynarki Wojennej
Wykłady, kursy, kontakt z wykładowcami.. To i wiele więcej zapewnia nam ścisła współpraca z AMW.
Wykład na Uniwersytecie Gdańskim
30.10.2011 | 08:58

21 października 2011 w ramach programu edukacyjnego Zaproś naukowca do szkoły uczniowie z klasy 1b brali udział w wykładzie profesora UG, dr hab. Mariana Sęktasa nt. ” Zmysłowe bakterie” organizowanym przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W ramach wykładu odbyła się prezentacja multimedialna przedstawiająca sposoby reagowania bakterii na zmieniające się warunki środowiska. Uczniowie poznali rodzaje bodźców działających na bakterie, sposoby ich poruszania się oraz mechanizmy tworzące zmysły bakterii.

Lekcje z prof. dr. hab. Reginą Pawłowską z Uniwersytetu Gdańskiego
30.10.2011 | 08:57

21 października 2011 r. do V Liceum Ogólnokształcącego przybyła pani prof. dr hab. Regina Pawłowska. Została zaproszona do klasy ID o profilu humanistyczno-dziennikarskim. Zajęcia dotyczyły tematu ,,Czym jest język i jak funkcjonuje”.

Wykład przeprowadzony przez panią Pawłowską zajął dwie godziny lekcyjne. Dotyczył on czytania ze zrozumieniem oraz tego, w jaki sposób człowiek uczy się języka i jak należy poprawnie używać języka polskiego.  Poza uczniami klasy ID w ,,lekcjach z naukowcem” uczestniczyli  również uczniowie z klasy IIB i IIIC wraz z nauczycielami V LO: p. Wiesławą Krajewską, p. Aleksandrą Łapą, p. Adrianą Zander oraz p. Urszulą Motyl-Śliwą.

Profesor Regina Pawłowska podkreśliła znaczenie pierwszych lat z życia dziecka, w których uczy się ono języka ojczystego. Matka jest najważniejszą osobą w tym stadium rozwoju swojej pociechy. Jej brak może spowodować nieodwracalne zmiany u dziecka. Dowiedzieliśmy się też, że w języku polskim mamy 120 tysięcy wyrazów, z czego ok. 15 tysięcy powinien znać i rozumieć każdy maturzysta. W pamięci natomiast powinien mieć wszelkie schematy składniowe polszczyzny.

W części dotyczącej czytania, pani Pawłowska przedstawiła nam statystki, z których wynika, że około 50% społeczeństwa w ogóle nie czyta. Stwierdziła, że “będziemy mieli prymitywne osobowości”, dla których obce będą głębokie relacje, uczuciowość czy refleksja nad sensem życia. Wskazała również na swój artykuł “Niedouczenie czy lekceważenie języka polskiego”, w którym ukazuje błędy językowe. Ukazuje tam, iż współczesny język polski ludzi wykształconych wypowiadających się publicznie charakteryzuje się niepoprawnością, niesprawnością, niedostosowaniem stylistycznym do sytuacji i charakteru tworzonych tekstów, nieświadomością kultury obcowania językowego z drugim człowiekiem. Ubolewała nad społecznym przyzwoleniem do popełniania wszelakich błędów. W Polsce nikogo one nie hańbią ani nie przynoszą wstydu, gdy tymczasem w Anglii niepoprawność językowa uważana jest za brak odpowiedniego wykształcenia, co eliminuje z życia politycznego, publicznego czy medialnego. Na koniec spotkania pani profesor Pawłowska przypomniała nam, iż język polski jest językiem fleksyjnym i niedopuszczalna jest szerząca się ostatnio moda na nieodmienność nazwisk, występujących w intencjach mszalnych, nekrologach, przeróżnych komunikatach czy lokalnych gazetach, jak i również w podziękowaniach i dyplomach.

Pod koniec lekcji uczennica klasy ID, Agnieszka Chorociej wręczyła pani profesor różę, jako symbol wdzięczności za poświęcony nam czas i bardzo interesujące zajęcia. Czuliśmy się prawie jak studenci, gdyż pani Pawłowska wykłada na co dzień na Uniwersytecie Gdańskim.

Według mnie lekcja przeprowadzona przez profesora szkoły wyższej jest miłą i ciekawą odskocznią od codziennych zajęć w szkole średniej. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, których znajomość z pewnością przyda nam się w dalszym życiu.

Aleksandra Pogroszewska

klasa Id humanistyczno-dziennikarska

Warsztaty biologiczne na UG
30.10.2011 | 08:56

18 listopada grupa uczniów klasy 2b, pod opieką Anity Cwaliny, uczestniczyła w warsztatach biologicznych organizowanych przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach cyklu Poznaj pracę biologa.

Uczniowie odkrywali Co się kryje w bursztynie? Wysłuchali wykładu dr Elżbiety Sontag – kierownika Muzeum Inkluzji w Bursztynie, po czym obejrzeli eksponaty zgromadzone w muzeum.

Muzeum Inkluzji w Bursztynie powołane zostało 1 czerwca 1998 roku jako pracownia w Katedrze Zoologii Bezkręgowców Uniwersytetu Gdańskiego. Inicjatorem utworzenia pracowni był wspierany przez środowisko gdańskich bursztynników – profesor dr hab. Ryszard Szadziewski, który przez 10 lat był kierownikiem pracowni. Pierwszymi zbiorami muzeum była ofiarowana przez prof. dra hab. Ryszarda Szadziewskiego Jego prywatna kolekcja licząca 58 kawałków bursztynu bałtyckiego i 5 sztuk dominikańskiego z łączną liczbą 133 inkluzji zwierzęcych i roślinnych. Przez 10 lat funkcjonowania Muzeum Inkluzji w Bursztynie udało się zgromadzić 5320 bryłek bursztynu z 13569 zooinkluzjami. Jest to bardzo dużo zważywszy, że prawie całość kolekcji to dary bursztynników, naukowców, studentów i osób życzliwych idei tworzenia zbiorów bursztynu w Uniwersytecie Gdańskim. Dzięki pomocy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników rozwinęło się również zaplecze techniczne. Dzisiaj Muzeum posiada drugą, pod względem liczebności kolekcję inkluzji w Polsce i dysponuje zapleczem do profesjonalnej obróbki bursztynu. W 2008 roku ekspozycja muzeum przeniesiona została do pomieszczenia pierwszym piętrze w budynku Wydziału Biologii w Gdyni przy ul. Piłsudskiego 46. Można tu oglądać zatopione 40 mln lat temu fragmenty roślin i wymarłe stawonogi. Wystawę uzupełniają naturalne i barwne odmiany bursztynu bałtyckiego a także różne rodzaje żywic kopalnych i współczesnych. W drugim pomieszczeniu można zobaczyć wystawę fotografii.

Kolejnym etapem warsztatów były zajęcia praktyczne w Pracowni Muzeum Inkluzji w Bursztynie. Uczniowie, przy użyciu profesjonalnego sprzętu, uczyli się odróżniania różnych rodzajów bursztynu i poszukiwali inkluzji w przydzielonych im bryłach bursztynu.

Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji w galerii

Sukces Angeliki Prangi
30.10.2011 | 08:56

Angelika Pranga – uczennica klasy Id humanistyczno-dziennikarskiej w V LO w Gdyni reprezentowała szkołę w VII edycji konkursu na interpretację utworów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ,,Kochajcie wróbelka…”. Ideą tej imprezy jest przybliżenie młodym ludziom wszechstronnej twórczości Gałczyńskiego.

Organizatorem cieszącego się dużym zainteresowaniem trójmiejskich szkół konkursu jest  Gdański Archipelag Kultury – DOM SZTUKI w Gdańsku (ul. Stryjewskiego 25). W jury zasiadła m.in. Violetta Sitarz – kierownik placówki  oraz Mariusz Florczyk – reżyser koncertów muzycznych, autor projektów artystycznych, inscenizacji słowno-muzycznych, kierownik teatru ,,Poza Sztuką”.

I etap konkursu recytatorskiego – eliminacje

17 października odbył się I etap konkursu recytatorskiego – eliminacje i wyłonienie finalistów. Spośród 3o uczestników tytuł finalisty jurorzy przyznali 14 gimnazjalistom i licealistom. Angelika Pranga znalazła się wśród nich. Przygotowała dwa utwory Gałczyńskiego, a mianowicie ,,Bajkę o słowikach” i ,,Pyłem księżycowym”. Inni sięgnęli po bardzo znane wiersze tego poety, takie jak: ,,Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, ,,Satyra na bożą krówkę”, ,,Strasna zaba”, czy utwory ,,We śnie”, ,,Ballada o trzęsących się portkach” lub mniej znane, jak ,,Hymn starców” i ,,Pinokio”. Repertuar Angeliki okazał się niepowtarzalny.

Zgłosiła się do konkursu mając za sobą recytatorskie doświadczenia ze szkoły podstawowej.

- W gimnazjum – przyznała – zaniedbałam swój talent. Wybrałam klasę humanistyczno-dziennikarską w V LO w Gdyni, gdyż liczę na możliwość doskonalenia interpretacji głosowej utworów oraz występy w przedstawieniach. Lubię teatr.

Finał

24 października podczas prezentacji finałowych poziom recytacji osiągnął bardzo wyrównany wysoki poziom. Na prawdziwej scenie z przepiękną scenografią, którą stanowiło wielkie drzewo, pod nim jesienne liście i ławka, lśniący wśród gałęzi księżyc (patrz: zdjęcia w galerii), przy teatralnym – barwnym i przyciemnionym – oświetleniu sceny, wykonawcy czuli się znakomicie. Niektóre wykonania były wręcz mistrzowskie. Jury przyznało dwa pierwsze miejsca i pięć wyróżnień. Angelika znalazła się wśród wyróżnionych i usłyszała z ust jurora p. Mariusza Florczyka, że ,,ma duży potencjał”. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i piękne klatki dla ptaków (puste, bo przecież ,,kochamy wróbelka…”) a wyróżnieni – dyplomy i ceramiczne ptaki.

Miłym akcentem były oklaski na stojąco dla wszystkich opiekunów, którzy przygotowali recytatorów do występu.

Zebrani w sali Domu Sztuki wysłuchali mini koncertu w wykonaniu M. Florczyka i czteroosobowego młodzieżowego zespołu gitarzystów. Dominowała twórczość Czesława Miłosza w związku z kończącym się Rokiem Miłosza.

Wręczenie nagród i dyplomów zakończyło to udane spotkanie młodzieży z kulturą.

Angeliko, gratulacje!

Wiesława Krajewska

Dzień Edukacji Narodowej
17.10.2011 | 20:21

W piątek, 14 października nauczyciele i pracownicy administracji naszej szkoły uczestniczyli w uroczystej Radzie Pedagogicznej.

W ten sposób upamiętnili rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773.

Dzień Edukacji Narodowej stał się okazją do nagrodzenia wyróżniających się dla edukacji osób – pracowników gdyńskiej „Piątki”.

Medale Komisji Edukacji Narodowej, z rekomendacji ZNP, otrzymały: Izabela Niezgoda i Barbara Wąsalska.

Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni otrzymały: Alicja Adamczyk i Irena Komorowska.

Nagrody Dyrektora V LO otrzymały: Teresa Banaszak, Anita Cwalina, Izabela Płonka, Irena Sińczak, Edyta Szulborska, Zofia Świderska i Ewelina Ziemian oraz pracownicy administracji: Witold Barańczak, Stanisław Dobrzański, Barbara Lewko, Alicja Stoltmann oraz Anna Zygmunt.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Uczniowie klasy 2c z wizytą w Toruniu
17.10.2011 | 20:20

W czwartek, 13 października, uczniowie klasy 2c, pod opieką p. Alicji Nawrockiej i p. Anity Cwaliny, odwiedzili miasto Mikołaja Kopernika.

Około godz. 630 rozpoczęła się wyprawa – autokar wyruszył z dworca PKS w Gdyni. W Toruniu na gości znad morza czekał przewodnik PTTK, który z pasją opowiedział o perełkach grodu Kopernika. Uczniowie zobaczyli m.in. Krzywą Wieżę z zespołem murów obronnych, Łuk Cezara, Kościół Mariacki, Rynek Staromiejski z Ratuszem Staromiejskim i Dworem Artusa, Piernikową Aleję Gwiazd, Kościół Ducha św., Kamienicę Pod Gwiazdą, Katedrę św. Janów i oczywiście pomnik astronoma.

Pełni wrażeń i wiedzy  wędrowcy udali się do gościnnego Domu Mikołaja Kopernika. Skąd pochodzi słowo piernik? Jak przed wiekami pieczono ciasta? Czym są: kolendra, kardamon, cynamon? Jak wyglądały formy piernikowe? Kto produkował toruńskie smakołyki? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań uczniowie znaleźli w gotyckich piwnicach domu astronoma. A nawet – pod okiem toruńskiej mieszczki – własnoręcznie wypiekali historyczne pierniki!

Późnym wieczorem, z torbami pełnymi pierników, głowami pełnymi wiadomości i sercami pełnymi wrażeń – uczniowie dotarli nad morze…

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Warsztaty ekologiczne
14.10.2011 | 18:38

05.10.2011r. uczniowie klas 1b i 2b wzięli udział w warsztatach ekologicznych nt. „Oczyszczanie ścieków”.

Warsztaty odbyły się w Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”.

Podczas warsztatów uczniowie uczestniczyli w wykładzie, podczas którego omówiono oddziaływanie oczyszczalni na środowisko oraz przedstawiono prezentację multimedialną na temat technologii oczyszczania ścieków. Zwiedzając obiekty oczyszczalni uczniowie poznali zasady funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Rajd integracyjny
05.10.2011 | 14:47

Dnia 22 września 2011r.  uczniowie klas pierwszych wraz z opiekunami, wyjechali na całodniowy rajd integracyjny do Porzecza, Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby.

Motto wyjazdowe „Każdy potrzebny, doceniony i zauważony”.

Na miejscu każdej klasie zastały przydzielone zadania i kolejność ich wykonywania. Wszyscy musieli zmieścić się w określonym czasie. Dodatkowo adrenaliny dostarczały zdobywane punkty.  Zabawa była doskonała. Do atrakcji należało: strzelanie z łuku do tarczy, ścianka wspinaczkowa, zaprzęgi psów, gry i zabawy zręcznościowe.
W tegorocznej rywalizacji zwyciężyła klasa I C zdobywając największą liczbę punktów. Nagrodą był puchar Klubu „Łowcy Przygód” i wielka satysfakcja ze wspólnej, dobrej zabawy.

Zwycięzcom GRATULUJEMY!!!

Wycieczka do Muzeum Stutthof
05.10.2011 | 14:46

Dnia 4.października 2011 roku klasy: 3d i 3b pod opieką Alicji Nawrockiej, Hanny Jaszczyk i Urszuli Motyl-Śliwy odbyły wycieczkę do Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Młodzież naszej szkoły poznała tragiczną historię obozu, jej genezę i etapy funkcjonowania. Po terenie byłego obozu koncentracyjnego oprowadzał nas przewodnik, bez którego trudno byłoby wyobrazić sobie ten, jakże okrutny czas. Wszyscy słuchaliśmy w milczeniu a przerażenie samo rysowało się na naszych twarzach. Te niewiarygodne informacje i obrazy wstrząsnęły nami wszystkimi.

Chwilą ciszy oddaliśmy hołd pamięci tym, którzy zginęli za niewinność.

Dzień Patrona i otrzęsiny pierwszoklasistów w oksywskiej ,,Piątce”
03.10.2011 | 12:37

W dniu śmierci Pułkownika – 19 września – w Liceum Ogólnokształcącym
im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni Oksywiu
nauczyciele i uczniowie  świętowali
Dzień Patrona
połączony z tradycyjnymi  otrzęsinami  uczniów klas pierwszych.
……………………………………………………………………………………………………………


Tego dnia pierwszoklasiści odświętnie ubrani w stroje galowe przybyli na uroczystość  przygotowaną dla nich przez ich starsze koleżanki i kolegów  z klasy IIa pod kierunkiem prof. Julity Dorosińskiej.
Zanim przystąpiono do uroczystości, przedstawiciele koleżanek i kolegów z klas pierwszych oddali hołd Patronowi i złożyli wiązankę kwiatów i zapalono znicze na Jego grobie na Cmentarzu Obrońców Wybrzeża.
Podczas Uroczystości Patrona Szkoły – część oficjalna –  w obecności Pani Wicedyrektor V LO – Ireny Sińczak oraz wychowawców klas pierwszych: prof. Zofii Świderskiej, prof. Izabeli Niezgody, prof. Edyty Szulborskiej i prof. Aleksandry Łapy przedstawiciele poszczególnych klas I  złożyli uroczyste przyrzeczenie w imieniu wszystkich uczniów. Ślubowali, że będą godnie reprezentować szkołę, troszczyć się o własny rozwój intelektualny uczciwą nauką i pracą. p. Wybrani przedstawiciele, stojąc przy sztandarze, podpisali także przyjęcie Kodeksu Honorowego Ucznia V LO. Następnie głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – uczennica kl. IIId – Patrycja Geraga. Gratulowała przyjęcia w poczet uczniów oksywskiej ,,Piątki”, życzyła sukcesów i prosiła         o  współpracę przy realizacji różnych zadań. Życzyła także zawiązania trwałych  przyjaźni.
Część oficjalną zakończyło złożenie wieńca  przy tablicy znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły. Upamiętnia ona nadanie V Liceum Ogólnokształcącemu w Gdyni  imienia Pułkownika Stanisława Dąbka 9 maja 1973 r..
Następnym punktem programu Uroczystości był film dokumentalny pt. ,,Pułkownik Dąbek. Obrona Gdyni 1939”, który przyjęty został przez młodzież z dużym zainteresowaniem i wzruszeniem.
Po seansie filmowym nastąpiła zabawa, na którą wszyscy niecierpliwie czekali. Opiekunowie – uczniowie starszych klas wręczyli pierwszoklasistom karty z zadaniami dotyczącymi szkoły i jej pracowników. Uczniowie czterech klas pierwszych: matematyczno-nawigacyjnej, policyjnej, medyczno-sanitarnej i dziennikarskiej, np. liczyli okna i miejsca parkingowe, ustalali nazwiska wszystkich nauczycieli języków obcych, wyjaśniali młodzieżowe sformułowania. Liczył się czas wykonania zadań. W szkole zapanowało ożywienie i powszechna wesołość. Każdy chciał wygrać, ale ostatecznie zwycięzcą została klasa Ib – sanitarno-medyczna. Po zakończeniu zadań dyplomy przyjęcia w poczet uczniów V LO otrzymały wszystkie klasy pierwsze z rąk wicedyrektor Ireny Sińczak. Pani wicedyrektor życzyła przede wszystkim najwyższych osiągnięć w nauce. Na zakończenie Pani wicedyrektor powiedziała: ,,Jesteście częścią tej szkoły i to jest teraz także wasze liceum”.
Dzień Patrona pełen niezapomnianych wrażeń i spotkań uczniów klas pierwszych             z nauczycielami i uczniami starszych klas pozwolił pierwszakom zintegrować się w miłej          i ożywionej atmosferze. Oby cały rok szkolny dostarczał tak pozytywnych przeżyć.

Kamila Barczak
kl. Id humanistyczno-dziennikarska


Wewnątrzszkolny system oceniania
Komunikat
Komunikat Dyrektora Szkoły
XXVII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
 • P
 • W
 • Ś
 • CZ
 • P
 • S
 • N
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • zobacz pełny harmonogram roku szkolnego
  Nasza szkoła
  XXVII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
  Gdyńska giełda szkół
  UCZYMY RATOWAĆ !!!
  Gala podsumowująca Projekt "Gdynia, moje miasto - okno na świat"
  Wybory do SU w VLO
  „Młoda Krew Ratuje Życie”
  Konkurs "Wycieczka po Gdyni bez barier"
  Konkurs: Mowa na cześć Gdyni z okazji jej 93
  Zajęcia w szpitalu grudzień 2018
  Warsztaty i wykłady UG 2018
  I etap konkursu "Potyczki ekonomiczne 2019"
  Półfinały ogólnopolskiego konkursu Młody Lean Lider
  Warsztaty filmowe
  Urodziny Gdyni – „Gry miejskie”
  Konkurs Recytacji i Poezji Śpiewanej o Gdyni i morzu
  Msza pogrzebowa kpta Aleksandra Pawelca
  Wycieczka biblioteczna: "Stacja Kultura" w Rumi
  Szkolny Konkurs Języka Polskiego
  Warsztaty kreatywnego pisania
  II Pomorska #KOMORKOMANIA
  Kiermasz na rzecz Gdyńskich Hospicjów
  Wojewódzki Konkurs Małych Form Bajkowych w języku rosyjskim
  Kampania "BIAŁA WSTĄŻKA"
  60-lecie Honorowego Krwiodawstwa PCK
  Gdynia, moje miasto - okno na świat: Konkurs "Gra Miejska"
  Warsztaty – „WIELKA EMIGRACJA”
  Zajęcia z asertywności ze Szkołą TURBO Jazda Tadeusz
  Wieczór w Teatrze Muzycznym
  Rozwijamy kompetencje w ramach warsztatów międzykulturowych
  Nocne Manewry Ratownicze 2018
  100-lecie odzyskania niepodległości
  Szkolny konkurs recytatorski „Morze w rosyjskiej poezji"
  Warsztaty w Przedszkolu nr 35 "Pod żaglami"
  #KOMÓRKOMANIA - 21 potencjalnych dawców ❤
  Przedszkolaki w pracowni komputerowej
  Na styku kultur - warsztaty międzykulturowe
  Wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej
  Pierwsze zajęcia na Symulatorze Broni Strzeleckiej „Śnieżnik”
  Rajd szlakiem płk. Dąbka
  Przy grobie Patrona
  Apel z okazji Dnia Patrona Szkoły
  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
  © wszelkie prawa zastrzeżone
  zgodnie z ustawą o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych
  V Liceum Ogólnokształcące
  im. płk Stanisława Dąbka
  ul. Dickmana 14
  81-109 Gdynia
  tel/fax: 58 625 44 68
  Dyrektor Szkoły: vlogdynia@wp.pl
  Sekretariat: vlogdynia@o2.pl
  Godziny pracy sekretariatu:
  pn - pt 8.00 - 15.00
  Krzysztof Cwalina
  kkcwalina@gmail.com
  projektowanie stron WWW