18.07.2019 | 06:29 strona główna | patronat | kontakt
V Liceum Ogólnokształcące
Współpraca z Komendą Miejską Policji Współpraca z Komendą Miejską Policji
w Gdyni
Kliknij tutaj aby uzyskać szczegółowe informacje.
Patronat Akademii Marynarki Wojennej Patronat Akademii Marynarki Wojennej
Wykłady, kursy, kontakt z wykładowcami.. To i wiele więcej zapewnia nam ścisła współpraca z AMW.
Dzień bezpieczeństwa
24.06.2011 | 13:21

Dnia 20 czerwca 2011r., jak co roku, w V Liceum Ogólnokształcącym obchodziliśmy „Dzień Bezpieczeństwa”.

Uczniowie biorący udział, mogli zapoznać się z zasadami ruchu drogowego jako piesi, rowerzyści, kierowcy samochodów itp. Zostały również omówione zasady bezpieczeństwa          w domu, w szkole i na wakacjach.

W trakcie spotkania uczniowie pracowali w grupach, przygotowując plakaty na wybrany temat związany z bezpieczeństwem oraz tworząc prezentacje multimedialne.

Prace zostały zaprezentowane wszystkim obecnym na spotkaniu.

Na zakończenie został zorganizowany test dotyczący zasad ruchu drogowego. Uczniowie udzielili odpowiedzi na 10 pytań związanych z zasadami poruszania się na drodze.

Po krótkiej przerwie nauczyciele prowadzący zaprezentowali autorów najlepszej prezentacji i plakatu:

I miejsce zajęła drużyna:

1. Daria Siewert, kl. I A,

2. Joanna Stoltmann kl. I A

3. Bartłomiej Klecor kl. IIA,

Wyróżniono również prace plastyczne:

1. Karoliny Pradzkiej,

2. Anny Pradzkiej

3. Sylwii Kowalskiej z kl. II A

oraz

1. Beaty Bialik,

2. Marty Hrycz

3. Katarzyny Małeckiej z kl. I A.

Najwięcej poprawnych odpowiedzi w teście udzielili:

Karolina Pradzka z kl. II A,

Aneta Kowalewska z kl I A,

Filip Will z kl. I A.

Dziękujemy za udział młodzieży oraz życzymy wszystkim bezpiecznych WAKACJI!!!

mgr Zofia Świderka

mgr Edyta Szulborska

mgr Katarzyna Malec

mgr Ewelina Ziemak

mgr Ewelina Ziemian

Biesiada Poetycka
19.06.2011 | 18:19

,,Dziś bądź wesół, dziś użyj biesiady” (J. Kochanowski, Pieśń XX, ,,Miło szaleć…”)

16 czerwca, w ostatnim tygodniu wiosny, odbyło się kolejne spotkanie uczniów V LO i ich nauczycieli poświęcone poezji. Jest to coroczna impreza szkolna organizowana przez zespół polonistyczny i zespół języków obcych w formie kawiarenki. Cele, jakie przyświecają spotkaniu, są następujące:

Szerzenie kultury słowa,

Promowanie w szkole uczniów utalentowanych artystycznie,

Podniesienie rangi poezji w środowisku uczniowskim,

Rozwijanie twórczych uzdolnień ucznia, wspomaganie jego twórczego rozwoju,

Budowanie dobrych relacji nauczyciel-uczeń (wspólnota zainteresowań).

Gośćmi biesiady byli: wicedyrektor Irena Sińczak oraz opiekunowie uczniów : prof. Maria Bala, prof. Dorota Dymanowska, prof. Irena Komorowska,  prof.  Urszula Kulpa, prof. Brygida Rutkowska.

Dominowały nastroje wiosenne, pełne miłości i piękna przyrody. Recytatorom towarzyszyły osoby bliskie sercu.

W Menu kawiarenki znalazły się wiersze napisane przez uczniów V LO, liryka pokoju nauczycielskiego, poezja śpiewana oraz wiersze ulubionych poetów polskich i obcych. Wiersze własne i wybranych poetów zaprezentowali następujący uczniowie: Agnieszka Kossmann (IId), Zosia Kunicka (IId), Małgorzata Ogorzałek (IIc), Katarzyna Geysztor (Ib), Sylwia Winiarska (IId), Karolina Pradzka,  Katarzyna Czechowicz (IIc), Maxymilian Lamża (IIc), Piotr Prus (IIc), Kamil Szlachetka (IIc), Michał Ochtera (IIa).

Poezję z pokoju nauczycielskiego ujawniły: prof. Irena Komorowska, prof. Wiesława Krajewska i prof. Urszula Motyl-Śliwa.

Wszyscy uczestnicy biesiady otrzymali BILET DO SŁAWY z następującym tekstem:

Z najlepszymi życzeniami

dla uczestników Biesiady Poetyckiej w V LO w Gdyni

w dniu 16.06.2011 r.

Przez nieustający rozwój osobowości oraz osiągnięcie zamierzonych celów
do SŁAWY, SUKCESÓW i UZNANIA

WIOSNA 2011

Sprawozdanie z konferencji 2011
12.06.2011 | 09:48

Międzyszkolna Konferencja Przyrodnicza nt. „Rezerwaty przyrody Gdyni”, zorganizowanej w dniu 03.06.2011r. w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni.

W dniu 3 czerwca 2011r. z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w V Liceum Ogólnokształcącym, odbyła się Międzyszkolna Konferencja Przyrodnicza zorganizowana przez nauczycieli V Liceum Ogólnokształcącego p. Izabelę Niezgoda, p. Zofię Śwderską, p. Wiesławę Krajewską i p. Alicję Nawrocką. Konferencja była podsumowaniem realizowanego w gdyńskich szkołach w roku szkolnym 2010/2011 projektu  ekologicznego nt. „Rezerwaty przyrody Gdyni”. W ramach projektu we współpracy z Nadleśnictwem Gdańsk organizowane były  w ciągu roku szkolnego spotkania i prelekcje, a także międzyszkolne konkursy ekologiczne: plastyczny, fotograficzny, na prezentację multimedialną, wiedzy i literacki. W konkursach programowych udział wzięło ok. 250 uczniów z gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Programowe konkursy międzyszkolne realizowane w ramach projektu, opracowane i przeprowadzone przez nauczycieli gdyńskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 18, Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 3, XII LO oraz  V LO.

 1. Konkursy wiedzy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich: „Rezerwaty i pomniki przyrody Gdyni”, „Bioróżnorodność Zatoki Gdańskiej”, „Przyroda Gdyni – zagrożenia i ochrona”.
 2. Konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich „Rezerwaty i pomniki przyrody Gdyni ”.
 3. Konkurs plastyczny  dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich „Rezerwaty i pomniki przyrody Gdyni” .
 4. Konkurs fotograficzny  dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich „Rezerwaty przyrody Gdyni”.
 5. Konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich „Rezerwaty przyrody Gdyni” .

Wręczono dyplomy i nagrody 101 laureatom konkursów przyrodniczych przeprowadzonych w ramach Międzyszkolnego Projektu Edukacji Ekologicznej. Nagrody ufundowane zostały przez Urząd Miasta Gdyni – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji i instytucji przyrodniczych,  zaproszeni goście oraz nauczyciele i uczniowie laureaci konkursów z 20 gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wśród zaproszonych gości byli: pani Elżbieta Wójcik dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, , pani Elżbieta Mazurek, konsultant metodyczny z GODN, pan Jerzy Krefft z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, prezes Ligi Ochrony Przyrody, pan Witold Ciechanowicz z Nadleśnictwa Gdańsk, pani Lilianna Hoppe, konsultant biologii z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Podczas konferencji zaproszeni goście wystąpili z prelekcjami  związanymi z tematem konferencji, wzbogaconymi prezentacjami multimedialnymi.  Z dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie pana Witolda Ciechanowicza dotyczące rezerwatów przyrody w Gdyni oraz działań Nadleśnictwa Gdańsk.

Część artystyczną przygotowali uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni pod opieką pani Wiesławy Krajewskiej i pani Alicji Nawrockiej. W czasie konferencji zorganizowana była wystawa prac fotograficznych, plastycznych oraz prezentowane były prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów gdyńskich szkół w ramach organizowanych konkursów.

Uroczystość poświęcona Świętu Konstytucji 3Maja
06.06.2011 | 17:51

Szkolną uroczystość poświęconą Świętu Konstytucji 3 Maja przygotowali uczniowie z klasy Ia, IIa, i IIc
pod kierunkiem prof. Urszuli Motyl-Śliwy i prof. Brygidy Rutkowskiej.
Uroczystość prowadziły: Aneta Sojka i Marta Kaczmarek z kl. IIc.
Okoliczności historyczne związane z Konstytucją przypomniała Sylwia Kowalska i Michał Ochtera z kl. IIa.
W scence ,,Rozbiór Polski” wystąpili uczniowie z kl. Ic: Emilia Wąż, Magda Coach, Ada Gętkowska, Łukasz Tarkowski.
Prezentację multimedialną przygotowali: Michał Ochtera (IIa), Szymon Konarski( Ia), Maciej Borusewicz(IIc).


Wewnątrzszkolny system oceniania
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
Cała Polska czyta dzieciom (SP nr 33)
„Jak nie czytam, jak czytam” w V LO i Gim 28
 • P
 • W
 • Ś
 • CZ
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • zobacz pełny harmonogram roku szkolnego
  Nasza szkoła
  Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
  Piknik policyjny - Złota Karczma - 1D
  Centrum Filmowe 2c (2019.05.29)
  Komenda Główna Policji w Gdyni - 1D
  Konkurs policyjny WSAiB 2019
  Dzień tabliczki mnożenia
  Cała Polska czyta dzieciom (SP nr 33)
  „Jak nie czytam, jak czytam” w VLO i Gim28
  Książka Go
  Dzień Dziecka w VLO
  Szkolna wycieczka klas drugich
  Drzwi otwarte VLO
  Akcja "Cała Polska czyta dzieciom"
  Ogólnopolski Konkurs Potyczki Ekonomiczne
  XXVII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
  Gdyńska giełda szkół
  UCZYMY RATOWAĆ !!!
  Gala podsumowująca Projekt "Gdynia, moje miasto - okno na świat"
  Wybory do SU w VLO
  „Młoda Krew Ratuje Życie”
  Konkurs "Wycieczka po Gdyni bez barier"
  Konkurs: Mowa na cześć Gdyni z okazji jej 93
  Zajęcia w szpitalu grudzień 2018
  Warsztaty i wykłady UG 2018
  I etap konkursu "Potyczki ekonomiczne 2019"
  Półfinały ogólnopolskiego konkursu Młody Lean Lider
  Warsztaty filmowe
  Urodziny Gdyni – „Gry miejskie”
  Konkurs Recytacji i Poezji Śpiewanej o Gdyni i morzu
  Msza pogrzebowa kpta Aleksandra Pawelca
  Wycieczka biblioteczna: "Stacja Kultura" w Rumi
  Szkolny Konkurs Języka Polskiego
  Warsztaty kreatywnego pisania
  II Pomorska #KOMORKOMANIA
  Kiermasz na rzecz Gdyńskich Hospicjów
  Wojewódzki Konkurs Małych Form Bajkowych w języku rosyjskim
  Kampania "BIAŁA WSTĄŻKA"
  60-lecie Honorowego Krwiodawstwa PCK
  Gdynia, moje miasto - okno na świat: Konkurs "Gra Miejska"
  Warsztaty – „WIELKA EMIGRACJA”
  Zajęcia z asertywności ze Szkołą TURBO Jazda Tadeusz
  Wieczór w Teatrze Muzycznym
  Rozwijamy kompetencje w ramach warsztatów międzykulturowych
  Nocne Manewry Ratownicze 2018
  100-lecie odzyskania niepodległości
  Szkolny konkurs recytatorski „Morze w rosyjskiej poezji"
  Warsztaty w Przedszkolu nr 35 "Pod żaglami"
  #KOMÓRKOMANIA - 21 potencjalnych dawców ❤
  Przedszkolaki w pracowni komputerowej
  Na styku kultur - warsztaty międzykulturowe
  Wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej
  Pierwsze zajęcia na Symulatorze Broni Strzeleckiej „Śnieżnik”
  Rajd szlakiem płk. Dąbka
  Przy grobie Patrona
  Apel z okazji Dnia Patrona Szkoły
  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
  
  © wszelkie prawa zastrzeżone
  zgodnie z ustawą o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych
  V Liceum Ogólnokształcące
  im. płk Stanisława Dąbka
  ul. Dickmana 14
  81-109 Gdynia
  tel/fax: 58 625 44 68
  Dyrektor Szkoły: vlogdynia@wp.pl
  Sekretariat: sekretariat@vlo.edu.gdynia.pl
  Godziny pracy sekretariatu:
  pn - pt 8.00 - 15.00
  Krzysztof Cwalina
  kkcwalina@gmail.com
  projektowanie stron WWW