18.07.2019 | 06:29 strona główna | patronat | kontakt
V Liceum Ogólnokształcące
Współpraca z Komendą Miejską Policji Współpraca z Komendą Miejską Policji
w Gdyni
Kliknij tutaj aby uzyskać szczegółowe informacje.
Patronat Akademii Marynarki Wojennej Patronat Akademii Marynarki Wojennej
Wykłady, kursy, kontakt z wykładowcami.. To i wiele więcej zapewnia nam ścisła współpraca z AMW.
XLII Olimpiada Języka Rosyjskiego
28.02.2011 | 13:23

W minioną sobotę, 26 lutego 2011 r. w  Gdańsku odbyła się XLII Olimpiada Języka Rosyjskiego. Wśród ponad czterdziestu uczestników z Pomorza nie zabrakło reprezentantów „Piątki”: Pauliny Wróblewskiej i Natana Czecha z klasy 3d.

Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej S. Puczkow uhonorował dyplomem uznania za wkład pracy i osiągnięcia w nauczaniu języka rosyjskiego Panią Irenę Komorowską.

Cykl wykładów dla młodzieży
27.02.2011 | 11:19

W ramach realizowanego w szkole w roku szkolnym 2010/2011 projektu edukacyjnego Lider Lokalnej Ekologii odbył się z udziałem przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki, Elektrociepłowni Wybrzeże i Komunalnego Związku Gmin

cykl wykładów dla młodzieży naszej szkoły nt.:

W wykładach uczestniczyli uczniowie klas 1a, 1b, 2c i 3b.

Uroczystość w Muzeum Miasta Gdyni
27.02.2011 | 11:17

25 lutego br. w Muzeum Miasta Gdyni odbyło się uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego Międzyszkolne Obchody 85. Rocznicy Nadania Gdyni Praw Miejskich, nad którym patronat objęła wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel. Laureaci konkursów zaprezentowali swoje talenty oratorskie, recytatorskie, poetyckie, plastyczne i muzyczne w obecności organizatorów i zaproszonych gości: Dyrektora Wydziału Diagnoz i Analiz Edukacyjnych Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Jerzego Wiśniewskiego, dyrektorów liceów będących  inicjatorami projektu: Barbary Foltyn (IV LO), Alicji Adamczyk (VLO) i Ewy Śliwińskiej (VI LO), Janiny Zielińskiej – wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Gdyni, Małgorzaty Sokołowskiej – z Wydawnictwa ,,Verbi Causa”, Stefana Iżyłowskiego – aktora Teatru Miejskiego w Gdyni.

W miejscu uroczystości zorganizowano wystawę nagrodzonych prac plastycznych. Zgromadzeni na uroczystości goście, nauczyciele oraz rodzice nagrodzonych uczniów wysłuchali laureatów, obejrzeli zwycięską prezentację multimedialną uczennicy Magdaleny Maliszewskiej (ZSM). Emocje budził finał konkursu wiedzy o Gdyni. Wygrali go następujący uczniowie: Wojciech Labuda (III LO) – I miejsce, Agnieszka Krause (ZSU) – II miejsce, Piotr Podolski i Krzysztof Wciórka (II LO) – III miejsce.

Uroczystość uświetniła pełna faktów i anegdot prezentacja Małgorzaty Sokołowskiej pt. ,,Gdynia w latach 20. i 30.” Na zakończenie wszyscy laureaci i wyróżnieni uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni wyróżnienia otrzymali:

w konkursie na poezję śpiewaną – Marta Kaczmarek (IIc) i Jakub Urbaniak (IIa)
oraz w konkursie na prezentację multimedialną – Mateusz Muszyński (IIIa).

Przypomnijmy:

W oksywskiej ,,Piątce” w ramach projektu odbył się konkurs oratorski (styczeń 2011,organizator – Wiesława Krajewska) i mutimedialny (styczeń 2011, organizator –  Ewelina  Ziemian). Koordynatorką projektu z V LO w Gdyni  była p. Urszula Motyl-Śliwa.

………………………………………

Informacja o projekcie edukacyjnym  85-lecie Gdyni znajdziecie w ,,Ratuszu” z 25 lutego 2011 r.:

http://www.gdynia.pl/wyszukiwarka/?szukaj_w=Konkursy+na+urodziny+Gdyni&x=25&y=9

……………………

Zapraszamy do Galerii zdjęć.

Zdjęcia  z Muzeum Miasta Gdyni i uroczystego podsumowania projektu edukacyjnego Międzyszkolne Obchody 85-lecia Nadania Gdyni Praw Miejskich. Na zdjęciach: dyrektor V LO – p. Alicja Adamczyk, koordynator  projektu – p. U. Motyl-Śliwa, aktor Teatru Miejskiego i juror konkursu oratorskiego – p. Stefan Iżyłowski oraz  nasi wyróżnieni: Marta Kaczmarek (IIc), Jakub Urbaniak (IIa), Mateusz Muszyński (IIIa).

1c obchodziła urodziny Gdyni
20.02.2011 | 12:17

10 lutego 2011 roku minęło 85 lat od dnia nadania Gdyni praw miejskich.

Urodziny naszej Gdyni uczcili uczniowie klasy 1c. W przeddzień tego uroczystego wydarzenia udali się wraz z wychowawczynią Anitą Cwaliną do Muzeum Miasta Gdyni. Tutaj pracownicy Działu Naukowo – Edukacyjnego poprowadzili prelekcję nt. „85 miejsc na 85 lat miasta Gdyni”. Uczniowie obejrzeli około 100 fotografii, wykonanych na terenie Gdyni, obejmujących okres ostatnich 110 lat. Podczas zajęć uczniowie poznali rozwój terytorialny i urbanistyczny miasta – powstanie i rozbudowę portu oraz miasta.

Po zakończeniu zajęć w MMG uczniowie udali się na spacer po Kamiennej Górze, obejrzeli najstarsze kamienice, poznali ich historie, cofnęli się w czasie do Gdyni z 1926 roku…

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

Uczniowie klasy 2b z wizytą na Wydziale Biologii UG
20.02.2011 | 12:16

8 lutego 2011 uczniowie klasy 2b pod opieką Anity Cwaliny odwiedzili Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, mieszczący się przy ulicy Kładki 24 w Gdańsku.

W tym dniu, w ramach programu „Zaproś naukowca do szkoły”, odbył się wykład prof. UG dr. hab. Mariana Sęktasa z Katedry Mikrobiologii pt. „Zmysłowe bakterie”.

Po wykładzie dr Krystyna Burkiewicz przedstawiła słuchaczom multimedialną prezentację Wydziału Biologii i zachęcała do podjęcia niezwykle ciekawych studiów biologicznych.

Regulamin międzyszkolnego konkursu ekologicznego
20.02.2011 | 12:15

Aby zobaczyć cały tekst kliknij tutaj!

Regulamin międzyszkolnego multimedialnego konkursu ekologicznego
13.02.2011 | 16:31

Aby zobaczyć cały tekst kliknij tutaj!

Rekordy lekkoatletyczne
11.02.2011 | 10:49

Zestawienie najlepszych wyników lekkoatletycznych w historii szkoły. Materiały gromadził Tadeusz Szarafiński – od powstania szkoły. Od 2002 roku zestawienie uaktualnia Arkadiusz Suska.

Aby zobaczyć rekordy kliknij tutaj!

Gdyńscy uczniowie i nauczyciele
11.02.2011 | 10:40

Ok. 200 uczniów z  16 gdyńskich szkół (II LO, III LO, IV LO, V LO, VI LO, X LO, XIII LO, XIV LO, Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, Technikum Transportowego, Zespołu Szkół Budowlanych,  Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych,  Zespołu Szkół Usługowych, Gimnazjum Katolickiego im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 23) wzięło udział w projekcie edukacyjnym Międzyszkolne Obchody 85. Rocznicy Nadania Gdyni Praw Miejskich. Swoją wiedzę, talenty, zaangażowanie, wielotygodniowy trud przygotowań poświęcili Gdyni Jubilatce. Od września 2010 r. do końca stycznia 2011 r. brali udział w projekcie edukacyjnym zainicjowanym przez IV, V i VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. Zaproponowano im liczne międzyszkolne konkursy: wiedzy o Gdyni, recytatorski i poezji śpiewanej, plastyczny, literacki, poetycki, oratorski i multimedialny. Zwycięzcy zaprezentują swoje dokonania na uroczystości podsumowującej projekt – 25 lutego w Muzeum Miasta Gdyni.

Początki

Trzy gdyńskie licea – IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, V Liceum im. płk. Stanisława Dąbka, VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego – już od  lat  współorganizują projekt edukacyjny ,,Gdynia, moje miasto – okno na świat” adresowany do uczniów gdyńskich szkół, oparty na  różnych konkursach poświęconych  Gdyni. Udaną wieloletnią współpracę w 2004 r. zainicjowały pracujące w bibliotekach wymienionych liceów panie: Elwira Worzała (IV LO), Urszula Motyl–Śliwa (V LO) i Natalia Chalimoniuk (VI LO) – koordynatorki wszystkich działań realizowanego projektu.

- W ciągu  minionych lat formuła obchodów kolejnych jubileuszy Gdyni ulegała metamorfozie – mówi Urszula Motyl-Śliwa. – Początkowo w konkursach brała udział młodzież tylko trzech liceów. Z czasem zaprosiłyśmy chętnych uczestników z innych gdyńskich szkół. Wszystkie zaproponowane konkursy znajdowały zainteresowanie i przyciągały młodzież o przeróżnych talentach. Od początku największą popularnością cieszył się konkurs wiedzy o Gdyni, recytatorski i poezji śpiewanej oraz plastyczny i fotograficzny. W tym roku dodałyśmy nowe konkursy: na własny wiersz o Gdyni, na prezentację multimedialną i oratorski.

Konkursy miały dwa etapy: wewnątrzszkolny przeprowadzany w szkołach przystępujących do projektu i etap drugi – międzyszkolny. Ten drugi odbywał się w Towarzystwie Miłośników Gdyni. Tu recytowano i śpiewano o Gdyni oraz wykazywano się wiedzą o mieście. Tutaj wystawiano nagrodzone prace plastyczne i fotograficzne. Nagrody dla zwycięzców fundowały  szkoły-współorganizatorki projektu i  wspomniane Towarzystwo Miłośników Gdyni. W zeszłym roku patronat honorowy nad projektem objęła wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel, która  poparła starania o dofinansowanie szkolnych obchodów urodzin Gdyni z budżetu Urzędu Miasta. Od 2010 r. realizację projektu współorganizuje też Oddział Pomorski Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich z jego prezesem Elwirą Worzałą.

85. rocznica nadania Gdyni praw miejskich

Również tegoroczny projekt edukacyjny Międzyszkolne Obchody 85. Rocznicy Nadania Gdyni Praw Miejskich patronatem objęła wiceprezydent Ewa Łowkiel. Organizatorzy ponownie uzyskali wsparcie finansowe Urzędu Miasta.

Licea współorganizujące edukacyjny projekt obchodów jubileuszu Gdyni (IV, V i VI LO) uwzględniły realizację wszystkich proponowanych działań w swoich planach edukacji i wychowania od września 2010 r. Podzieliły się organizacją konkursów: w IV LO – recytacje i poezja śpiewana oraz wiersz własny o Gdyni i konkurs plastyczny; w V LO – oratorski i multimedialny; w VI LO – wiedzy o Gdyni i literacki. Do dnia urodzin Gdyni – 10 lutego 2011 r. -  przewidziano przeprowadzenie wszystkich etapów i kategorii, następnie do końca lutego – zaprezentowanie zwycięzców i ich dokonań podczas uroczystości podsumowującej projekt edukacyjny w gościnnych progach Muzeum Miasta Gdyni.

- W zeszłym roku w konkursach wzięło udział 9 gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych, w jubileuszowym dla Gdyni 2011 roku jest ich 16 – mówi Elwira Worzała. – W obecnej edycji projektu zanotowaliśmy też najliczniejszy udział młodzieży, gdyż w II etapie konkursów uczestniczyło prawie 200 uczniów. Nagrody  i wyróżnienia otrzyma  56 spośród nich. Wyjątkowo w konkursach wiedzy o Gdyni i  multimedialnym dopuszczono do udziału również gimnazjalistów. To świadczy o dużym zainteresowaniu naszym projektem zarówno uczniów, jak i wspierających ich nauczycieli.

Najwięcej prac konkursowych nadesłano na konkurs plastyczny (80 prac z 7 szkół) oraz multimedialny (32 prace z 9 szkół). Bardzo dużo było też zgłoszeń na konkurs wiedzy (11 szkół, 34 osoby) oraz recytatorski i poezji śpiewanej (9 szkół, 25 uczniów).

Od początku dużym powodzeniem cieszył się konkurs plastyczny. Jego organizator – znany artysta malarz, nauczyciel wiedzy o kulturze w gdyńskich liceach – Stanisław Olesiejuk – wyraża zadowolenie z liczby nadesłanych prac i ich poziomu.

- Są to prace w technikach rysunkowych: ołówek, węgiel, tusz oraz malarskich: akryl, farba plakatowa, tempera. Jeśli chodzi o tematykę obrazów, to największe zainteresowanie budziło Śródmieście i Orłowo. Zwyciężyły prace oryginalne pod względem środków wyrazu i ujęcia tematu. Obejrzeć je będzie można na wystawie towarzyszącej uroczystości w Muzeum Miasta Gdyni – podsumowuje artysta.

Konkurs  wiedzy był pierwszym i stałym konkursem międzyszkolnych obchodów kolejnych gdyńskich jubileuszy. Niezmiennie przyciąga wielu chętnych do rywalizacji  zawodników.

- Ten konkurs pokazał ogromną wiedzę zdobytą  przez uczniów – podkreśla Natalia Chalimoniuk, organizatorka międzyszkolnego etapu konkursu w Towarzystwie Miłośników Gdyni. – Pytania i zadania były bardzo szczegółowe i wymagały znajomości nazwisk, miejsc i faktów związanych z Gdynią. Pomniki, portrety, słynne napisy, placówki dyplomatyczne, ulice, gdyńska komunikacja, szkolnictwo, bohaterowie i goście – to przykłady różnorodności zadań. Wyłoniliśmy 11 finalistów, którzy sprawdzą swoją wiedzę o Jubilatce podczas III etapu konkursu w Muzeum Miasta Gdyni. Zwycięży trzech najlepszych uczestników. Zapowiada się zaciekła walka.

Dwie nowe kategorie konkursowe projektu edukacyjnego – konkurs oratorski i konkurs multimedialny – przeprowadzone zostały w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. W konkursie na prezentację multimedialną praca nagrodzona pierwszym miejscem wyróżnia się szczególnie dużym wkładem pracy. Autorka – Magdalena Maliszewska z Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni – przedstawi ją z własnym komentarzem ustnym podczas uroczystości.
- Przemyślana, uporządkowana o zróżnicowanym wewnętrznie materiale i ustalonej koncepcji, spójna myślowo, zainteresuje każdego – chwali prezentację organizatorka konkursu Ewelina Ziemian – nauczycielka informatyki w V LO.

Konkurs na laudację poświęconą Gdyni Jubilatce  budził niepokój organizatorów z oksywskiej ,,Piątki”, gdyż powszechnie znana jest niechęć młodzieży do publicznego przemawiania. Tymczasem i ten konkurs znalazł zainteresowanie pięciu uczniów z dwóch liceów (IV i X LO). Zasiadający w jury aktor Teatru Miejskiego – Stefan Iżyłowski i dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni – Alicja Adamczyk ogłosili zaskakujący werdykt: wszyscy oratorzy zasłużyli na  to, by zaprezentować swoją laudację podczas uroczystości w Muzeum Miasta Gdyni. Są to: Weronika Czaja (X LO), Robert Groth  (X LO), Weronika Liedke (IV LO), Adriana Rybacka (IV LO), Michał Rychter (IV LO).

- Bardzo wyrównany poziom, jednocześnie różne podejście do tematu. Mówcy uderzali w czułą strunę patriotyczną, sentymentalną i liryczną. Chwalili i dziękowali, mówili o swoich planach związanych z Gdynią. Podkreślali jej urok i wielkość, wzruszali. Wszyscy byli przekonujący – tłumaczą swoją decyzję jurorzy.

Jedna z przemawiających w konkursie oratorskim uczennic – Weronika Liedke z IV LO – zwyciężyła w konkursie recytatorskim, zorganizowanym wcześniej przez bibliotekę w jej szkole. Na pytanie, dlaczego wybrała aż dwa wymagające dużego nakładu pracy konkursy, odpowiada:

- Obydwa ,,gdyńskie” konkursy wzbudziły moje zainteresowanie, odbywały się w odległych terminach: recytatorski – na początku grudnia, oratorski – w połowie stycznia. Zachęciły mnie panie z biblioteki. Miałam dużo czasu, aby się przygotować. Już w szkole podstawowej zwyciężałam w recytacjach, natomiast konkurs oratorski był dla mnie wyzwaniem. To nowa umiejętność. Urodziłam się w Gdyni i bardzo lubię to miasto, miałam okazję powiedzieć coś od siebie. Cieszą mnie oba zwycięstwa.

Weronika Liedke i inni młodzi gdynianie, laureaci konkursów zrealizowanego już projektu edukacyjnego, zaprezentują swoje talenty podczas uroczystego podsumowania w obecności organizatorów i zaproszonych gości. Otrzymają dyplomy oraz nagrody. Uroczystość odbędzie się 25 lutego w Muzeum Miasta Gdyni.

Wiesława Krajewska

Lista zwycięzców i wyróżnionych

Konkurs literacki:

1. miejsce: Katarzyna Osior z VI LO

2. miejsce: Krzysztof Łankowski z II LO

3. miejsce: Weronika Czaja z X LO

Konkurs na wiersz o Gdyni:

1. miejsce: Maria Pilanowska z IV LO za wiersz pt. ,,Moje miasto”

2. miejsce: Anna Karpińska z Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych za wiersz ,,Gdynia 2010 – ”

3. miejsce: Anna Choroszucha z III LO za wiersz ,,Gdynia” oraz Agata Gąsior z IV LO

Wyróżnienia: Tomasz Rózga z X LO za wiersz ,,Gdynia – miasto z przeszłości żyjące”

Paulina Kurpiewska z XIII LO za wiersz ,,Gdynia”

Jacek Kuc z Technikum Transportowego

Honorata Neumueller z Technikum Transportowego za wiersz ,,Powstanie Gdyni”

Grzegorz Żyrek z Zespołu Szkół Budowlanych za wiersz ,,Rozstanie”

Konkurs oratorski:

Weronika Czaja z X LO, Robert Groth z X LO, Weronika Liedke z IV LO, Adriana Rybacka z IVLO, Michał Rychter z IV LO.

Konkurs multimedialny:

1. miejsce: Magdalena Maliszewska – ZSM

2. miejsce: Patryk Adamczyk – XIV LO

Wyróżnienia: Stefania Czapp – VI LO, Mateusz Muszyński – V LO, Mikołaj Truszczyński – XIII LO, Agnieszka Pawelczyk  i Weronika Bartusch - Gimnazjum Katolickie im. JP II.

Konkurs plastyczny:

1. miejsce: Dawid Grimm z IV LO i Anita Mielewczyk z Technikum Transportowego
2. miejsce: Bartosz Basiński z IV LO

3. miejsce: Karolina Urban z IV LO
Wyróżnienia: Dominika Rynkiewicz z XIII LO, Jacek Herbasz z IV LO, Nicole Daszuta z IV LO

Konkurs recytatorski :

1. miejsce: Weronika Liedke – IV LO

2. miejsce: Dominika Stenzel  – XIV LO i Michał Bazychowski – ZSCH i E

3. miejsce: Amanda Ulenberg – XIII LO, Dominik Królikowski – Technikum Transportowe

Wyróżnienia: Tymoteusz Dwurznik – ZSCH i E, Sara Lisiak – ZSU

Konkurs poezji śpiewanej:

1. miejsce: duet Daria Bojke i Marika Cirocka z Technikum Transportowego

2. miejsce: Alicja Krutysza z XIII LO
3. miejsce: Dorota Czykier z XIII LO i Anna Wicka z II LO

Wyróżnienia: Marta KaczmarekJakub Urbaniak z V LO

Konkurs wiedzy o Gdyni (finaliści II etapu):

1. Małgorzata Majewska - Zespół Szkół Usługowych

2. Wojciech Labuda - III LO
3. Piotr Podolski – II LO
4. Agnieszka Krause - Zespół Szkół Usługowych
5. Anna Niemtz – IV LO
6. Krzysztof Wciórka – II LO
7. Sebastian Rybacki – Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

8. Monika Sołtysiak – IV LO

9.  Przemysław Kleniewski -XLO
10. Alicja Choinka – Gimnazjum nr 23
11. Paweł Sypion - Technikum Budowlane

Protokół z konkursu na prezentację multimedialną
04.02.2011 | 02:20

Aby zobaczyć cały tekst kliknij tutaj!


Wewnątrzszkolny system oceniania
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
Cała Polska czyta dzieciom (SP nr 33)
„Jak nie czytam, jak czytam” w V LO i Gim 28
 • P
 • W
 • Ś
 • CZ
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • zobacz pełny harmonogram roku szkolnego
  Nasza szkoła
  Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
  Piknik policyjny - Złota Karczma - 1D
  Centrum Filmowe 2c (2019.05.29)
  Komenda Główna Policji w Gdyni - 1D
  Konkurs policyjny WSAiB 2019
  Dzień tabliczki mnożenia
  Cała Polska czyta dzieciom (SP nr 33)
  „Jak nie czytam, jak czytam” w VLO i Gim28
  Książka Go
  Dzień Dziecka w VLO
  Szkolna wycieczka klas drugich
  Drzwi otwarte VLO
  Akcja "Cała Polska czyta dzieciom"
  Ogólnopolski Konkurs Potyczki Ekonomiczne
  XXVII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
  Gdyńska giełda szkół
  UCZYMY RATOWAĆ !!!
  Gala podsumowująca Projekt "Gdynia, moje miasto - okno na świat"
  Wybory do SU w VLO
  „Młoda Krew Ratuje Życie”
  Konkurs "Wycieczka po Gdyni bez barier"
  Konkurs: Mowa na cześć Gdyni z okazji jej 93
  Zajęcia w szpitalu grudzień 2018
  Warsztaty i wykłady UG 2018
  I etap konkursu "Potyczki ekonomiczne 2019"
  Półfinały ogólnopolskiego konkursu Młody Lean Lider
  Warsztaty filmowe
  Urodziny Gdyni – „Gry miejskie”
  Konkurs Recytacji i Poezji Śpiewanej o Gdyni i morzu
  Msza pogrzebowa kpta Aleksandra Pawelca
  Wycieczka biblioteczna: "Stacja Kultura" w Rumi
  Szkolny Konkurs Języka Polskiego
  Warsztaty kreatywnego pisania
  II Pomorska #KOMORKOMANIA
  Kiermasz na rzecz Gdyńskich Hospicjów
  Wojewódzki Konkurs Małych Form Bajkowych w języku rosyjskim
  Kampania "BIAŁA WSTĄŻKA"
  60-lecie Honorowego Krwiodawstwa PCK
  Gdynia, moje miasto - okno na świat: Konkurs "Gra Miejska"
  Warsztaty – „WIELKA EMIGRACJA”
  Zajęcia z asertywności ze Szkołą TURBO Jazda Tadeusz
  Wieczór w Teatrze Muzycznym
  Rozwijamy kompetencje w ramach warsztatów międzykulturowych
  Nocne Manewry Ratownicze 2018
  100-lecie odzyskania niepodległości
  Szkolny konkurs recytatorski „Morze w rosyjskiej poezji"
  Warsztaty w Przedszkolu nr 35 "Pod żaglami"
  #KOMÓRKOMANIA - 21 potencjalnych dawców ❤
  Przedszkolaki w pracowni komputerowej
  Na styku kultur - warsztaty międzykulturowe
  Wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej
  Pierwsze zajęcia na Symulatorze Broni Strzeleckiej „Śnieżnik”
  Rajd szlakiem płk. Dąbka
  Przy grobie Patrona
  Apel z okazji Dnia Patrona Szkoły
  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
  
  © wszelkie prawa zastrzeżone
  zgodnie z ustawą o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych
  V Liceum Ogólnokształcące
  im. płk Stanisława Dąbka
  ul. Dickmana 14
  81-109 Gdynia
  tel/fax: 58 625 44 68
  Dyrektor Szkoły: vlogdynia@wp.pl
  Sekretariat: sekretariat@vlo.edu.gdynia.pl
  Godziny pracy sekretariatu:
  pn - pt 8.00 - 15.00
  Krzysztof Cwalina
  kkcwalina@gmail.com
  projektowanie stron WWW