25.05.2019 | 01:09 strona główna | patronat | kontakt
V Liceum Ogólnokształcące
Współpraca z Komendą Miejską Policji Współpraca z Komendą Miejską Policji
w Gdyni
Kliknij tutaj aby uzyskać szczegółowe informacje.
Patronat Akademii Marynarki Wojennej Patronat Akademii Marynarki Wojennej
Wykłady, kursy, kontakt z wykładowcami.. To i wiele więcej zapewnia nam ścisła współpraca z AMW.
Dzień Patrona – płk. Stanisława Dąbka
20.09.2010 | 19:09

,,Jestem szczęśliwa, że w liceum noszącym Jego imię będą się uczyć liczne pokolenia młodzieży – w moim odczuciu jest to przedłużenie pamięci o Nim.” (Irena Dąbek, wpis do księgi pamiątkowej V LO z 9 maja 1973 r.- dnia nadania szkole imienia)

9 maja 1973 roku V Liceum Ogólnokształcącemu w Gdyni nadano imię Pułkownika Stanisława Dąbka. Podczas uroczystości szkoła gościła uczestników walk na Kępie Oksywskiej w 1939 r., bohaterów walk obronnych i wyzwoleńczych w naszym regionie oraz żonę Pułkownika – panią Irenę Dąbek. Poczet Sztandarowy odebrał wówczas Sztandar Szkoły, nastąpiło też uroczyste ślubowanie młodzieży i odsłonięcie tablicy pamiątkowej na frontonie Szkoły, którego dokonała Irena Dąbek. W księdze pamiątkowej wpisała ona pełne wdzięczności słowa: ,,Imię Męża wyryte na tablicy pamiątkowej przybliży przyszłym pokoleniom młodzieży historię tragicznego września 1939 r. i utrwali pamięć o bohaterskich Obrońcach Wybrzeża.” …
Już od lat w dniu śmierci bohaterskiego dowódcy obrony Wybrzeża – 19 września każdego roku – grono pedagogiczne oraz młodzież V LO uroczyście obchodzą Dzień Patrona Szkoły połączony ze ślubowaniem uczniów klas I. Młodzież pod opieką dyrektora Alicji Adamczyk, wicedyrektora Ireny Sińczak, wychowawców klas I i organizatorów obchodów – Urszuli Motyl – Śliwy, Wiesławy Krajewskiej i Agnieszki Ziemak oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Arkadiusza Suski spędza ten dzień poznając historię szkoły, oddając hołd Patronowi i bohaterom przeszłości oraz integrując się ze starszymi rocznikami uczniów. Choć program obchodów jest co roku nieco inny (np. zrezygnowano w tym roku z pieszego rajdu na Babie Doły, miejsca śmierci płk. S. Dąbka), to stałym punktem jest czyszczenie grobu Pułkownika na Cmentarzu Obrońców Wybrzeża oraz złożenie przez delegację uczniów V LO kwiatów i zapalenie zniczy w dniu śmierci Patrona. Kwiaty umieszcza się także na frontonie szkoły przy tablicy pamiątkowej o następującej treści : ,,Na oksywskiej ziemi walczył i oddał życie za Polskę 19.09.1939 r. dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża pułkownik Stanisław Dąbek. Nie mógł żyć, gdy Ojczyzna była w niewoli. Jego imię nadano V Liceum Ogólnokształcącemu 9 V 1973 r. dla upamiętnienia bohaterskich walk obrońców Wybrzeża 1939 r.” W Dniu Patrona rokrocznie odbywa się także uroczyste ślubowanie młodzieży klas pierwszych. Przygotowania do niego trwają od pierwszych dni w szkole na godzinach z wychowawcą. To na tych spotkaniach uczniowie otrzymują lub zdobywają sami pierwsze informacje o Patronie, zapoznają się z tekstem przyrzeczenia i Kodeksem Honorowym Ucznia V LO. Dzięki temu jest to ślubowanie młodzieży świadomej oczekiwań, jakie przed nią stawia szkoła średnia. A Patron – bohater zobowiązuje. Patron, czyli ,,ten, kto się kimś opiekuje; obrońca, protektor, orędownik w szczególnych okolicznościach” (za ,,Słownikiem Języka polskiego” PWN). To osoba, której duch, choćby symbolicznie towarzyszy uczniom na co dzień na szkolnych korytarzach (patrzy z drzeworytu z portretem Pułkownika), w gabinetach lekcyjnych (popiersie w sali historycznej, portrety na gazetkach klasowych) na szkolnych uroczystościach. Wstępne przygotowania do uroczystości mają sprawić, że osoba Patrona staje się bliższa, a fenomen takiej osobowości zmusza do refleksji nad wartościami, którym warto poświęcić życie. W dniu uroczystości uczniowie ślubują na sztandar szkoły godnie reprezentować Liceum, dbać o własny rozwój intelektualny i wspierać w tym kolegów, uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi. Z kolei ,,Kodeks Honorowy Ucznia V LO” uświadamia ciągle aktualną wagę godności, honoru, odwagi, poświęcenia, odpowiedzialności. Oto fragmenty tego kodeksu: ,,mam poczucie godności, spełniam zobowiązania, ściąganie i wagary uznaję za niegodne człowieka honoru, sumiennie traktuję naukę, jestem odpowiedzialny za własny rozwój, zdrowie i życie.” Jaki Patron, tacy uczniowie – ta myśl aż prosi się o urzeczywistnienie.
Organizatorzy Dnia Patrona w V LO zaproponowali następnie obejrzenie dokumentalnego filmu o bohaterskiej obronie Gdyni i Kępy Oksywskiej, którą dowodził pułkownik Dąbek pt. ,,Pułkownik Dąbek. Obrona Gdyni 1939” w reżyserii Bartosza Paducha, z Bogdanem Smagackim w głównej roli. Podczas projekcji panowała pełna skupienia i powagi atmosfera.
Młodzież V LO przechowuje również pamięć o najmłodszym obrońcy Kępy Oksywskiej, gdyńskim harcerzu – Alfredzie Dyduchu (31.10.1925 – 19.09.1939), który zginął na Obłużu podczas kampanii wrześniowej. Poważnie ranny do ostatniej chwili życia mocno trzymał swój karabin. Był uczniem szkoły w budynku obecnego V LO.
Na tym zakończyła się część oficjalna Dnia Patrona. Jej podsumowaniem może być fragment wiersza Z. Szklarka pt. ,,Jutrzejszemu”:
,,Niech wie, że wolność też jest ciężka,/gdy ma być więcej niźli słowem/ że ponad jutrem ciąży przeszłość/ łoskotem kul karabinowych/ że życiem twardym, śmiercią twardą/ drogo płacono jutra cenę,/ że wszyscy ci, co padli w salwach/ to więcej niż przeszłości cienie.”
Drugą część spotkania wypełniły zmagania pierwszoklasistów z poszukiwaniem informacji o szkole, nauczycielach, ważnych szkolnych dokumentach i zapisach. Uczniowie klas pierwszych podzieleni na czteroosobowe grupy, w określonym czasie zbierali odpowiedzi na zadania takie jak, np. ile jest okrągłych okien w budynku V LO, policz puchary za sportowe osiągnięcia uczniów V LO, naucz się na pamięć punktu 4 regulaminu…, recytuj fragment wiersza pod oknem gabinetu dyrektora szkoły itp. Wszelkich informacji udzielano zarówno w sekretariacie, w gabinetach dyrektora i wicedyrektora, w kantorku obsługi szkoły. Panowało ożywienie i pełna radości atmosfera. Informatorami byli wychowawcy, nauczyciele, starsi koledzy. Pierwszoklasiści krążyli, liczyli, zawierali znajomości, wypytywali i otrzymywali podpisy potwierdzające wykonanie zadań. Otrzęsiny zakończyło wręczenie przez dyrektor Alicję Adamczyk dyplomów przyjęcia w poczet pełnoprawnych uczniów V LO z życzeniami sukcesów. Odtąd nikt z nich nie powie, że Pułkownik Dąbek jest dlań postacią obojętną, a V Liceum Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni Oksywiu to obca i mało znana szkoła.

71. rocznica sowieckiej agresji na Polskę
19.09.2010 | 15:42

17 września 2010 r. minęła 71. rocznica sowieckiej agresji na Polskę.
Z tej okazji oraz z okazji Dnia Sybiraka 19 września odbyła się uroczystość “W HOŁDZIE ZESŁAŃCOM SYBIRU”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, Sybiraków i Rodziny Katyńskiej w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Następnie pod pomnikiem “W hołdzie zesłańcom Sybiru” przy ul. Armii Krajowej w Gdyni odbyły się wystąpienia prezesa Gdyńskiego Koła Związku Sybiraków Aleksandra Ryzińskiego i prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz zaproszonych gości. Uroczystość uświetniła Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP oraz Orkiestra Marynarki Wojennej. 

Byli tam nasi uczniowie wraz ze sztandarem reprezentując V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.

Warsztaty oceanograficzne
18.09.2010 | 14:13

17 września 2010 uczniowie klasy 2b uczestniczyli w warsztatach oceanograficznych organizowanych przez Instytut Oceanografii UG. Profesjonalnie pobierali próby środowiskowe z Zatoki Gdańskiej, a następnie identyfikowali materiał przy użyciu sprzętu optycznego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii!

Msza Św. poświęcona pamięci pana Wojciecha Szabelskiego
08.09.2010 | 12:17

10 września o godzinie 18.00 w kościele pw. Ducha Świętego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej odbędzie się Msza Święta poświęcona pamięci pana Wojciecha Szabelskiego.

Plan lekcji od 06.09.2010
03.09.2010 | 20:00

Aktualny plan lekcji znajduje się pod tym adresem.

Spotkania z Rodzicami klas 2 i 3
01.09.2010 | 17:30

Spotkania z Rodzicami klas 2 i 3 odbędą się 16 września 2010 roku o godzinie 17.00.

UWAGA:

O tej godzinie, Rodzice klas 3, spotkają się najpierw z Panią Dyrektor w celu omówienia spraw związanych z Maturą 2011.

Spotkania z Rodzicami klas 1
01.09.2010 | 17:10

W dniu 6 września 2010 roku o godzinie 17.00 odbędą się spotkania wychowawców i nauczycieli z Rodzicami uczniów klas 1.

Zapraszamy!

Giełda podręczników 2010/2011
01.09.2010 | 17:09

Giełda podręczników odbędzie się w dniach 06 – 07 września 2010 roku na przerwie 11.30-11.50 w holu przy szatni.


Więcej o giełdzie można dowiedzieć się u pani psycholog Hanny Jaszczyk.


Wewnątrzszkolny system oceniania
Komunikat
Komunikat Dyrektora Szkoły
XXVII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
 • P
 • W
 • Ś
 • CZ
 • P
 • S
 • N
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • zobacz pełny harmonogram roku szkolnego
  Nasza szkoła
  XXVII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
  Gdyńska giełda szkół
  UCZYMY RATOWAĆ !!!
  Gala podsumowująca Projekt "Gdynia, moje miasto - okno na świat"
  Wybory do SU w VLO
  „Młoda Krew Ratuje Życie”
  Konkurs "Wycieczka po Gdyni bez barier"
  Konkurs: Mowa na cześć Gdyni z okazji jej 93
  Zajęcia w szpitalu grudzień 2018
  Warsztaty i wykłady UG 2018
  I etap konkursu "Potyczki ekonomiczne 2019"
  Półfinały ogólnopolskiego konkursu Młody Lean Lider
  Warsztaty filmowe
  Urodziny Gdyni – „Gry miejskie”
  Konkurs Recytacji i Poezji Śpiewanej o Gdyni i morzu
  Msza pogrzebowa kpta Aleksandra Pawelca
  Wycieczka biblioteczna: "Stacja Kultura" w Rumi
  Szkolny Konkurs Języka Polskiego
  Warsztaty kreatywnego pisania
  II Pomorska #KOMORKOMANIA
  Kiermasz na rzecz Gdyńskich Hospicjów
  Wojewódzki Konkurs Małych Form Bajkowych w języku rosyjskim
  Kampania "BIAŁA WSTĄŻKA"
  60-lecie Honorowego Krwiodawstwa PCK
  Gdynia, moje miasto - okno na świat: Konkurs "Gra Miejska"
  Warsztaty – „WIELKA EMIGRACJA”
  Zajęcia z asertywności ze Szkołą TURBO Jazda Tadeusz
  Wieczór w Teatrze Muzycznym
  Rozwijamy kompetencje w ramach warsztatów międzykulturowych
  Nocne Manewry Ratownicze 2018
  100-lecie odzyskania niepodległości
  Szkolny konkurs recytatorski „Morze w rosyjskiej poezji"
  Warsztaty w Przedszkolu nr 35 "Pod żaglami"
  #KOMÓRKOMANIA - 21 potencjalnych dawców ❤
  Przedszkolaki w pracowni komputerowej
  Na styku kultur - warsztaty międzykulturowe
  Wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej
  Pierwsze zajęcia na Symulatorze Broni Strzeleckiej „Śnieżnik”
  Rajd szlakiem płk. Dąbka
  Przy grobie Patrona
  Apel z okazji Dnia Patrona Szkoły
  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
  © wszelkie prawa zastrzeżone
  zgodnie z ustawą o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych
  V Liceum Ogólnokształcące
  im. płk Stanisława Dąbka
  ul. Dickmana 14
  81-109 Gdynia
  tel/fax: 58 625 44 68
  Dyrektor Szkoły: vlogdynia@wp.pl
  Sekretariat: vlogdynia@o2.pl
  Godziny pracy sekretariatu:
  pn - pt 8.00 - 15.00
  Krzysztof Cwalina
  kkcwalina@gmail.com
  projektowanie stron WWW